Home

DANI ZDRAVSTVA › 28.-30.09.2017.

dz900-2017

 

DANI ZDRAVSTVA › 28.-30.09.2017.

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop"
1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"

 

OBAVIJEST O TEČAJU KINESIO TAPING METODE

Kinesio Maglaj 2017

U skladu s ugovorom o suradnji između Inel-BH d.o.o i UFFBiH, pozivamo zainteresirane članove UFFBiH na tečaj Kinesio taping metode koji će se održati u Domu zdravlja Maglaj. Prvi dio tečaja će se održati 10. – 11.06., a drugi dio tečaja 17.-18. - 06. 2017.
Tečaj će voditi Predrag Đorđević, certificirani instruktor Kinesio taping metode iz Beograda.
Za članove UFFBiH smo osigurali popust tako da je cijena kotizacije za oba tečaja za članove UFFBiH iznosi 600,00 KM.
Organizator, Inel-BH d.o.o je osigurao i plaćanje kotizacije na rate za članove UFFBiH tako da se 2/3 iznosa moraju uplatiti do početka tečaja, a preostalu 1/3 je potrebno uplatiti najkasnije 30 dana nakon završetka tečaja.
Molimo sve zainteresirane da svoje prijave za tečaj šalju na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vise informacija možete vidjeti OVDJE!

 

Izvještaj sa VIII sjednice skupštine

uffbih logo

Poštovani članovi,
Na VIII sjednici Skupštine UFFBiH, održanoj 25. 03. 2017, u hotelu Terme, Ilidža, delegati su donijeli odluku da se produži mandat predsjednici UFFBiH Mirjani Dujmović i predsjedniku skupštine Jasminu Avdoviću.
S obzirom da je Esad Hamzić, predjednik poslovnice Zenica/Srednja Bosna dao ostavku, a na natječaj se na to mjesto javila Dženita Pinjo, odlukom skupštine jednoglasno je izabrana Dženita Pinjo za predsjednicu poslovnice Zenica/Srednja Bosna.
Dosadašnja predsjednica Odbora za obrazovanje i usavršavanje Šejla Imamović je dala ostavku i na njen prijedlog je na tu funkciju izabrana Emira Klisura iz Fojnice.
Pošto se nitko nije javio na Natječaj za izbor predsjednika poslovnica: Hercegovina, Tuzla i Bihać, odlučeno je da se isti izaberu na vanrednoj sjednici skupštine koja će se održati u vrijeme obilježavanja Međunarodnog dana fizioterapeuta. Za ove pozicije će biti raspisan novi natječaj.
Do izbora predsjednika ovih poslovnica, funkciju predstavnika poslovnice Tuzla će vršiti Nedim Gradaškić, poslovnice Bihać Anela Vojić Halilić, a za poslovnicu Hercegovina je zamoljen dosadašnji predsjednik poslovnice da bude VD do izbora novog predsjednika poslovnice Hercegovina.
Molimo sve članove UFFBiH da se više aktiviraju u radu UFFBiH i svojim prijedlozima, sugestijama i kritikama daju podsticaj aktivnostima UFFBiH.

 

 

Upravni odbor UFFBiH

 

UFFBiH - Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije BiH

Physiotherapy Association of Federation of Bosnia/Herzegovina

Association de physiothérapie de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

uffbih logo

Udruženje / Udruga za fizioterapiju  Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu UFFBiH), je strukovna, nevladina organizacija namjenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj:04-05-2-1155/09-FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE (30.06.2009)

IDN BROJ: 4201481280001

Račun: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO

Adresa: Ćamila Avdića 31

71 000 Sarajevo   Bosna i Hercegovina       

Tel: +387 (0)66 90 92 18

(Predsjednik: Mirjana Dujmović);  +387 (0)66 90 92 18

(Sekretar/Tajnik: Haris Kapetanović) +387 (0)61 57 17 34

(Blagajnik: Damir Operhal) +387 (0)61 34 91 38

 

Članovi Upravnog odbora:

Mirjana Dujmović: 066/909218

Ahmed Spahić (Hercegovina): 061/ 490 303

Dženita Pinjo (Zenica/srednja Bosna): 061  / 816 844

Nedim Gradaškić (Tuzlanski kanton): 061  / 630  736

Anela Vojić - Halilović  (Unsko-sanski kanton): 062  / 242 578

Damir Operhal, blagajnik: 061 / 349 138

Haris Kapetanović, sekretar: 061 / 571 734

Jasmin Avdović, predsjednik Skupštine: 061 / 490 351

Emira Klisura, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavršavanje: 061 / 189 810

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Od završetka rata u BiH, kolege sa područja Federacije BiH, su u nekoliko navrata pokušale formirati strukovnu organizaciju koja bi se po samoj svojoj definiciji borila za unaprijeđenje i promociju naše struke kao i za prava koja kolege, pružaoci usluga fizioterapije svih stepena obrazovanja treba da ostvare, a u zavisnosti o stepenu obrazovanja u struci i opisu radnoga mjesta na kojem su raspoređeni.

Ti pokušaji su vremenom postali samo tihim šapatom, jer nije postojao dovoljan stepen svijesti samih kolega o potrebi za jedinstvom u struci, kao i zbog nerazumijevanja ili nezainteresiranosti onih struktura lokalne samouprave, koji su takve pokušaje trebali pomoći.

07.02.2009 godine, je činom osnivačke skupštine UFFBiH-a, održane u Sarajevu , fizioterapija u Federaciji BiH, napokon prepoznala potrebu formiranja strukovne organizacije koja će imati za cilj opšte dobrostanje svih kolega sa područja Federacije BiH, kao i aktiviranje mehanizama koji će rezultirati unaprijeđenjem i promocijom naše struke u FBiH, i šire.

UFFBiH, je nastao kao direktan odgovor kolega iz FBiH, na količinu i prirodu problema kojima je izložen svaki pojedinačni kolega i sama struka u cijelosti. Osnivačka Skupština UFFBiH-a, je pokazala kako danas moderne podijele ljudi u nas ipak nisu postale kamenom spoticanja kada se radi o zajedničkim problemima na osnovu kojih se definišu zajednički ciljevi, od bitnog značaja za našu struku.

UFFBiH, je jedina strukovna organizacija na području cijele FBiH, namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holistički pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifičnih interesa i ciljeva od bitnog značaja za pojedine stepene obrazovanja u struci.

Zajedničkim članstvom u UFFBiH-u, kolega svih stepena obrazovanja u struci, i oblikom ustrojstva UFFBiH-a, kao centralizovanog oblika razmišljanja sa regionalnim poslovnicama/podružnicama, se garantuje definisanje i riješavanje potreba/problema, od bitnog značaja za struku u FBiH, kao i specifičnih potreba/problema, koje definišu kolege iz sredina u kojima žive i rade.

Popunjavanjem pristupnice za članstvom u UFFBiH-u, kolege iz FBiH, dokazuju kako su dostigli nivo svijesti, koji ih definiše kao zdravstvene profesionalce sposobne da prevaziđu nesvrsishodan način razmišljanja zbog kojega je naša struka do sada bila zanemarena, omalovažavana i ciljano degradirana od strane ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca sa kojima dijelimo radna mjesta.

Zajedničke probleme riješavamo definisanjem zajedničkih ciljeva koji rezultiraju zajedničkim aktivnostima za dobrobit svih nas.

S' poštovanjem!

Vaš UFFBiH.

 

ER-WCPT - Bosnia Video

 

Posljednje dodano

Popularno

dzbanner

 

Member CMYK white web large

Sazetci kongr 2

 

Kongres fizioterapeuta RS

 

Sažetci 4. europskog kongresa
fizioterafpeuta, Liverpool, 2017.

Sazetci kongr 1

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 6 
Članova : 91
Sadržaj : 73
Posjete Sadržajima : 111676
Facebook Image