Kontaktirajte UFFBiH: +387 (0) 66 909 218 / uffbih@hotmail.com

Slide 1

Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBiH je strukovna, nevladina organizacija namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Slide 2

Kontinuirana edukacija naših članova jedna je od temeljnih misija Udruženja/Udruge za fizioterapiju FBiH. Uspješno smo organizirali pet kongresa fizioterapeuta na kojima smo okupili stručnjake iz regiona i svijeta.

Slide 3

Želite postati član Udruženja/udruge za fizioterapiju FBiH. Popunite našu pristupnicu.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Uputstvo za autore radova

U ime Znanstvenog/Naučnog odbora V Međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH, pozivamo kolege da prijave svoje radove za učešće na Kongresu. Svi autori mogu prijaviti svoje radove i radionice prema zadanim temama Kongresa. Znanstveni/Naučni odbor donijet će odluku o prihvaćanju rada i načinu prezentacije (usmeno ili poster prezentacija).


Teme za radove su sljedeće:

 • Fizioterapija u neurologiji
 • Fizioterapija u pedijetriji
 • Fizioterapija u zdravlju žene
 • Fizioterapija u ortopediji
 • Fizioterapija i sport
 • Fizioterapija i treća životna dob
 • Fizioterapija nakon infekcije COVID-19
 • Slobodne teme

Rok za slanje sažetaka je 15.03.2023. godine na e-mail adresu: prijava.radova@uffbih.ba isključivo u elektronskom obliku. Radovi se šalju u formatu MS Word .doc ili .docx. Prijavljeni radovi ne smiju biti istovremeno objavljeni u nekom drugom časopisu ili poslani na objavljivanje. Svi poslani materijali moraju biti originalni, a ako se upotrebljavaju djela drugih autora, obvezno je dostaviti odgovarajuće odobrenje vlasnika autorskog prava i navesti reference.U prijavi rada je potrebno navesti imena svih autora, naziv ustanove, naslov rada, sažetak i ključne riječi.

Sažetak sadrži do 250 riječi. Sažetak sadrži sljedeće cjeline: Uvod, Cilj, Metode, Rezultati, Zaključci, Ključne riječi. Sažetak ne može sadržavati slike, ni grafikone.

Prva stranica sadrži:

 • naslov rada, imena autora, u obliku Ime Prezime, nazive ustanova iz koje dolazi autor,
 • sažetak, veličine do 250 riječi, riječ Sažetak potrebno je podebljati,
 • ključne riječi (3-6), odvojene zarezom, Ključne riječi potrebno je podebljati,
 • ispod toga potrebno je dodati i podatke autora za kontakt s uredništvom. Potrebno je navesti ime i prezime, e-mail adresu, telefonski broj i adresu.

Tekst započinje na sljedećoj stranici nakon naslova i sažetka. Tekst je potrebno pisati s jednostrukim proredom. Preporučena je upotreba fonta Times New Roman veličine 12 pts. Margine 2.5 cm. Poravnavanje teksta lijevo. Brojčano označavanje podnaslova (npr. 4., 4.1., 4.1.1.). Tablice moraju biti poravnane na lijevu stranu. Svaka tablica mora imati svoj naslov (npr. Tablica 1. Broj pacijenata s koronarnom bolešću). Svaka slika i ilustracija mora imati svoj naslov (npr. Slika1. Pozicioniranje pacijenta).

 • Službeni jezici na kojim se mogu slati radovi su bosanski/hrvatski/srpski/engleski jezik. Sažetak rada treba biti na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Kompletan rad treba biti napisan na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku. Kompletan rad bi trebao imati do 15 stranica i morao bi sadržavati i Raspravu.

Poster se piše na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku. Font 10 pts ili veći i koristiti jedan poster po sažetku, dimenzije postera 1×1,5 m. Imena autora ispod naslova sa titulom i ustanovom u kojoj svaki autor radi i na kraju rada kontakt autora za korespodenciju. Pri navođenju referenci koristiti Vancouver stil.

Znanstveni/Naučni odbor će pismenim putem obavjestiti prvog autora o prijemu rada i načinu prezentacije kao i poziv za dostavljanje cjelovitog rada.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Kongresa.

NAPOMENA: Rad koji ne ispunjava uslove iz upustva neće biti upućen u dalju proceduru, eventualno će biti vraćen autorima radi dopune i/ili ispravke.

Odabir radova će se vršiti 30.03.2023. godine


Znanstveni/Naučni odbor V kongresa fizioterapeuta BiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slični članci