Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBiH

Ćamila Avdića 31, 71 000 Sarajevo

E-mail: uffbih@hotmail.com

Info: U pristupnici navesti ispravnu e-mail adresu, a na navedeni e-mail će biti dostavljen pristupni formular.

Statutom UFFBiH, sekcija V, član 32. – 40., reguliran je prijem novih članova u UFFBiH. U skladu s time, molimo sve koji se žele učlaniti da pravilno i u potpunosti popune Pristupnicu UFFBIH, te istu pošalju na našu e-mail adresu uffbih@hotmail.com i da obavezno kontaktiraju predsjednika poslovnice UFFBiH kojoj pripadaju, zbog informacija o visini članarine, načinu uplate, kao i drugih informacija. Sve podatke o poslovnicama i predsjednicima, kao i kontakt telefone, možete naći na našoj web adresi.

Mirjana Dujmović
Predsjednica UFFBiH