Kontaktirajte UFFBiH: +387 (0) 66 909 218 / uffbih@hotmail.com

Slide 1

Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBiH je strukovna, nevladina organizacija namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Slide 2

Kontinuirana edukacija naših članova jedna je od temeljnih misija Udruženja/Udruge za fizioterapiju FBiH. Uspješno smo organizirali pet kongresa fizioterapeuta na kojima smo okupili stručnjake iz regiona i svijeta.

Slide 3

Želite postati član Udruženja/udruge za fizioterapiju FBiH. Popunite našu pristupnicu.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Natječaj za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

Broj: 581/20

Sarajevo, 09.11.2020.

Na temelju člana 45. Statuta UFFBiH (III sjednica Skupštine UFFBiH, 19.02.2011.) koji definira rad Upravnog odbora UFFBiH, te odluke Ad. 2. Dnevnog reda XXXVIII sjednice Upravnog odbora UFFBiH, Upravni odbor UFFBiH donio je odluku da raspiše:

NATJEČAJ

Za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

Obrazloženje:

Na XXXVIII sjednici Upravnog odbora UFFBiH, održanoj 08.11.2020. u Sarajevu, donešena je odluka o raspisivanju natječaja za izbor upravnih i izvršnih tijela UFFBiH kojima je istekao mandat, a u skladu sa Statutom UFFBiH, čl. 45, koji regulira rad Upravnog odbora. Članovi Statuta UFFBiH 44. do 48. reguliraju način izbora upravnih i izvršnih tijela UFFBiH. Obzirom da ističe četverogodišnji mandate navedenim upravnim i izvršnim tijelima UFFBiH, potrebno je bilo raspisati ovaj natječaj.

Ovaj natječaj je javan i na njega se mogu prijaviti sva fizička lica koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1.Kandidat mora biti državljanin BiH,
2.Kandidat mora biti redovni član UFFBiH,
3.Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda,
4.Da ima zvanje fizioterapeuta bilo kojeg nivoa obrazovanja,
5.Da ima aktivno znanje engleskog jezika i rada na računalu,
6.Minimalno pet (5) godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit,
7.Da poznaje osnove menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima
8.Da je komunikativan i dobro surađuje u timu

Svi kandidati moraju poslati popunjen obrazac prijave za kandidata koji možete skinuti na web-stranici uffbih.ba i na facebook stranici UFFBiH, kao i kratku biografiju/životopis. Pored navedenih uslova/uvjeta, kandidat za mjesto predsjednika UFFBiH mora priložiti i svoju viziju i plan aktivnosti za trajanje svog izbornog mandata.

Sve prijave slati poštom na adresu: UFFBiH, Ćamila Avdića 31, 71000 Sarajevo sa naznakom za koje mjesto se kandidat natječe.

U slučaju prijave većeg broja kandidata za mjesto predsjednika, Upravni odbor UFFBiH će razmatrati prijave svih kandidata za mjesto predsjednika i predložiti Skupštini 3 kandidata na glasanje.

Na temelju prispjelih prijava UO UFFBiH će predložiti i kandidate za sva ostala tijela, a Skupština će izvršiti izbor javnim glasanjem.

Rok za prijavu kandidata je 31.01.2021. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sva pitanja obratite se na uffbih@hotmail.com ili na 066 909 218.

Predsjednica UFFBiH, Mirjana Dujmović


PRILOG:

Obrazac za prijave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slični članci