Dan: 31. listopada 2022.

Treća online konferencija Britanske asocijacije za fizioterapiju: Resursi za fizioterapeute koji rade u uvjetima s ograničenim resursimaTreća online konferencija Britanske asocijacije za fizioterapiju: Resursi za fizioterapeute koji rade u uvjetima s ograničenim resursima

Profesionalna mreža Britanske asocijacije za fizioterapiju (CPS) za “Fizioterapeute u globalnom zdravlju” – ADAPT, organizira 25. novembra treću online međunarodnu konferenciju, čija je ovogodišnja tema “Resursi za fizioterapeute koji rade ...