Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

Povodom Me?unarodnog dana fizioterapeuta, koji se obiljeava 08. 09., UFFBiH organizira seminar na temu Praksa temeljena na dokazima i objavljuje:

POZIV

Za prijavu radova na temu Praksa temeljena na dokazima

 

UFFBiH ove godine obiljeava Me?unarodni dan fizioterapeuta organizacijom seminara na temu Praksa temeljena na dokazima koji ?e se odrati 08. i 09. Septembra/rujna 2012. godine u hotelu Reumal u Fojnici.Upravni odbor UFFBiH se odlu?io na ovu temu zbog aktualnosti same teme kao i zbog velike potrebe primjene prakse temeljene na dokazima u svakodnevnom radu.

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoje radove na ovu temu, a radovi mogu biti u vidu power pint prezentacije, postera ili radionice. Izbor teme omogu?ava prijavu radova koji ?e dati bolji uvid u pojam Prakse temeljene na dokazima, a mogu biti u vidu studije pra?enja u?inkovitosti neke procedure, predstavljanje instrumenata za procjenu, istraiva?ki rad o u?inkovitosti specifi?nih tehnika i sli?no.

Radove na temu Praksa temeljena na dokazima potrebno je poslati najkasnije do 01. 08. 2012. godine u elektronskoj formi na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript kako bi Odbor za obrazovanje i usavravanje UFFBiH mogao ocijeniti i odabrati radove za ovaj seminar.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti na navedenu e-mail adresu ili na jedan od telefona navedenih u zaglavlju dokumenta.

Nadamo se da ?ete se odazvati naem pozivu i svojim radovima sudjelovati na naem seminaru, te tako pomo?i u boljem razumijevanju i prihva?anju ovakve prakse u naoj struci.


Za Upravni odbor UFFBiH,

Mirjana Dujmovi?

Predjednica UFFBiH

 

 Potovani korisnici,

Te?aj manuelne limfne drenae je trenutno popunjen, ali
zainteresirani za ovaj te?aj se mogu i dalje prijavljivati.
UFFBiH ?e za Vas ponovo organizirati isti na jesen, ako bude dovoljno zainteresiranih kandidata.

 

 

U hotelu Reumal u Fojnici, dana 24. i 25. 03. 2012. uspjeno je odran prvi te?aj/radionica Manualne terapije za tretman lumbalnog bolnog sindroma koji je vodio Mr.sci.dr. Aleksandar Stoi? iz Hrvatske. Zbog interesa polaznika te?aja za nastavak ovakvih te?ajeva, mogu?e je da se naredni te?aj odri u oktobru ili novembru, a tema bi bila tretman problema noge.

 

 

Udruenje / Udruga za fizioterapiju  Federaciji Bosne i Hercegovine i ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju MHS

 


Organiziraju te?aj manuelne limfne drenae u prostorijama MHS-a od 30.03.2012 - 01.04.2012. u Sarajevu za terapeute svih profila iz cijele Bosne i Hercegovine.

Te?aj ce voditi sertificirani tim za limfedem sa dugogodinjim iskustvom u radu sa pacijentima. Broj u?esnika seminara je ogrni?en na 10 polaznika, a cjena te?aja je 360 KM za ?lanove UFFBIH-a dok je za ostale cijena 400 KM uplate se vre na licu mjesta ili na broj ra?una Fondacija Medicinsko Humano Drutvo MHS Raiffeisen banka: 161 00000 1434 0006. Za sve dodatne informacije moete se obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Vie informacija o te?aju imate ovde!

 

Poziv na radionicu manuelne terapije

 

Potovani!

UFFBiH organizira te?aj/radionicu Manuelne terapije koju vodi Mr. Sci. Aleksandar Stoi?, dr. med. iz Hrvatske.

Te?aj/radionica ?e se odrati u hoteluReumal, Fojnica, 24. i 25. 03. 2012. godine (subota i nedjelja) sa po?etkom u 09:00 sati.

Cjeloviti program te?aja/radionice moete pogledati ovdje.

Broj polaznika te?aja/radionice ograni?en je na 12 (dvanaest) polaznika. Cijena radionice za ?lanove UFFBIh je 150 (300.00 KM),za ostale 200 (400.00 KM), a u cijenu su uklju?eni: teorijski i prakti?ni rad, Potvrdnica o sudjelovanju na te?aju/radionici, dva ru?ka i dvije kave u pauzama.

Zbog specifi?nosti te?aja/radionice potrebno je imati zavrenu najmanje viu kolu, fizioterapeutskog usmjerenja.

Na te?aj/radionicu je potrebno ponijeti trenerku i kratki orc.

Smjetaj je mogu?e rezervirati u hotelu Reumal, a sve informacije vezane za rezervaciju i cijene smjetaja moete dobiti kod koleginice ejle Imamovi? na:

tel. 066 915 249 ili na

e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zbog ograni?enog broja kandidata, molimo sve zainteresirane da svoju prijavu izvre najkasnije do

10. 03. 2012. godine na mail-adresu UFFBiH: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

U prijavi je potrebno navesti:

  1. 1.Puno ime i prezime
  2. 2.Nivo obrazovanja
  3. 3.Mjesto zaposlenja
  4. 4.Zavrene dodatne edukacije

Ako broj kandidata zainteresiranih za ovaj te?aj/radionicu bude ve?i od predvi?enog, organizirati ?emo ponovo radionicu dr. Stoi?a u narednom periodu.

Zbog specifi?nosti organizacije i pla?anja edukatoru, pla?anje ?e se vriti u gotovini prvi dan dolaska na te?aj.

Za sva pitanja i informacije moete se obratiti na slubenu e-mail adresu UFFBiH: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na

broj telefona predsjednice: 066 909 218

S potovanjem,

Odbor za obrazovanje i usavravanje UFFBiH

 

Posljednje dodano

Popularno