Home Aktivnosti Aktivnosti UFFBiH-a

Aktivnosti UFFBiH-a

U skladu sa definisanjem kratkoročnih i dugoročnih ciljeva UFFBiH-a tokom osnivačke Skupštine, UFFBiH je završio i posljednju fazu pregovora koji se tiču osnivanja krovne strukovne organizacije za područje države Bosne i Hercegovine. Krovna strukovna organizacija za našu struku u BiH, je od strane osnivača iste imenovana kao Asocijacija za fizioterapiju u Bosni i Hercegovini (AFBiH) .Osnivači AFBiH-a su:

Udruženje/udruga za fizioterapiju u Federaciji BiH (UFFBiH)

Udruženje fizio I radnih terapeuta RS-a (UFRTRS)

Udruženje/Udruga fizioterapeuta Distrikta Brčko (UFDB)

Osnivanje AFBiH-a, su pomogli, Queen’s University i CIDA, kroz projekta (POLITIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA BALKANU-BOSNA I HERCEGOVINA), Ministarstvo Zdravstva Federacije BiH, Ministarstvo Zdravlja RS-a i Ministarstvo Zdravlja Distrikta Brčko.

Zaštita prava i interesa kolega kao i same struke

U toku je izrada prijedloga zakona o fizioterapiji u BiH, koji će nakon usaglašavanja stavova i interesa o zakonu unutar osnivača AFBiH-a, biti ponuđen kao jedinstven za cijelu BiH, nadležnim tijelima u sve tri administrativne zone Bosne i Hercegovine.

Zkonom će biti obuhvaćena pitanja standardizacije unutar struke u odnosu na stepen obrazovanja u struci. Prava i obaveze poslodavaca kao i samih kolega, a u odnosu na stepen obrazovanja i radnog mjesta na koje su raspoređeni. Normativi u odnosu na stepen obrazovanja u struci i radnog mjesta na kojem su kolege raspoređene. Standardizacija obrazovnih planova i programa za obrazovne ustanove koje nude usluge obrazovanja za našu struku svih stepena obrazovanja. Zakonom će biti obuhvaćena i mnoga druga pitanja poput sukoba interesa zdravstvenih ili nezdravstvenih profesionalaca sa kojima kolege dijele radna mjesta.

Prmanentna edukacija

Upravni Odbor UFFBiH-a je definisao potrebu za aktivnostima permanentne edukacije svojih članova, kao jedan od primarnih ciljeva UFFBiH-a.  UFFBiH planira uspostaviti po jedan centar za permanentnu edukaciju u svakom od gradova sjedišta regionalnih poslovnica / podružnica UFFBiH-a. Aktivnosti na planiranju i sprovođenju permanentne edukacije su obzirom na postavljene ciljeve, podijeljene na kratkoročne i dugoročne.

Kolege/kolegice registrirani u uredima/biroima za zapošljavanje

Upravni Odbor UFFBiH-a je usvojio dugoročnu strategiju osiguravanja zaposlenja po ugovoru o djelu ili permanentnog zapošljavanja kolega/kolegica registriranih u uredima / biroima za zapošljavanje, a na području Federacije BiH. Starategija je prihvaćena kao ostvariva ali će tek nakon evaluacije rezultata postignutih planiranim aktivnostima, biti dostupna informacija o tome koliko je strategija bila uspiješna.

Posljednje dodano

Popularno

Sazetci kongr 2

 

Kongres fizioterapeuta RS

 

Sažetci 4. europskog kongresa
fizioterafpeuta, Liverpool, 2017.

Sazetci kongr 1

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 16 
Članova : 91
Sadržaj : 93
Posjete Sadržajima : 171718
Facebook Image