Aktivnosti UFFBiH-aAktivnosti UFFBiH-a

U skladu sa definisanjem kratkoročnih i dugoročnih ciljeva UFFBiH-a na osnivačkoj Skupštini, UFFBiH je završio i posljednju fazu pregovora koji se tiču osnivanja krovne strukovne organizacije za područje države Bosne ...