Kontaktirajte UFFBiH: +387 (0) 66 909 218 / uffbih@hotmail.com

Slide 1

Udruženje/Udruga za fizioterapiju FBiH je strukovna, nevladina organizacija namijenjena svim direktnim pružaocima usluga fizioterapije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Slide 2

Kontinuirana edukacija naših članova jedna je od temeljnih misija Udruženja/Udruge za fizioterapiju FBiH. Uspješno smo organizirali pet kongresa fizioterapeuta na kojima smo okupili stručnjake iz regiona i svijeta.

Slide 3

Želite postati član Udruženja/udruge za fizioterapiju FBiH. Popunite našu pristupnicu.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktivnosti UFFBiH-a

U skladu sa definisanjem kratkoročnih i dugoročnih ciljeva UFFBiH-a na osnivačkoj Skupštini, UFFBiH je završio i posljednju fazu pregovora koji se tiču osnivanja krovne strukovne organizacije za područje države Bosne i Hercegovine. Krovna strukovna organizacija za našu struku u BiH je od strane osnivača iste imenovana kao Asocijacija za fizioterapiju u Bosni i Hercegovini (AFBiH).

Osnivači AFBiH-a su:

  • Udruženje/udruga za fizioterapiju u Federaciji BiH (UFFBiH)
  • Udruženje fizio i radnih terapeuta RS-a (UFRTRS)
  • Udruženje/Udruga fizioterapeuta Distrikta Brčko (UFDB)

Osnivanje AFBiH-a su pomogli Queens University i CIDA, kroz projekat “Politike primarne zdravstvene zaštite na Balkanu-Bosna i Hercegovina”, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, Ministarstvo zdravlja RS-a i Ministarstvo zdravlja Distrikta Brčko.

Zaštita prava i interesa kolega kao i same struke

U toku je izrada prijedloga zakona o fizioterapiji u BiH, koji će nakon usaglašavanja stavova i interesa o zakonu unutar osnivača AFBiH-a biti ponuđen kao jedinstven za cijelu BiH nadležnim tijelima u sve tri administrativne zone Bosne i Hercegovine.

Zakonom će biti obuhvaćena pitanja standardizacije unutar struke u odnosu na stepen obrazovanja u struci, prava i obaveze poslodavaca kao i samih kolega, a u odnosu na stepen obrazovanja i radnog mjesta na koje su raspoređeni, normativi u odnosu na stepen obrazovanja u struci i radnog mjesta na kojem su kolege raspoređene te standardizacija obrazovnih planova i programa za obrazovne ustanove koje nude usluge obrazovanja za našu struku svih stepena obrazovanja. Također, zakonom će biti obuhvaćena i mnoga druga pitanja poput sukoba interesa zdravstvenih ili nezdravstvenih profesionalaca sa kojima kolege dijele radna mjesta.

Permanentna edukacija

Upravni Odbor UFFBiH-a je definisao potrebu za aktivnostima permanentne edukacije svojih članova, kao jedan od primarnih ciljeva UFFBiH-a. UFFBiH planira uspostaviti po jedan centar za permanentnu edukaciju u svakom od gradova sjedišta regionalnih poslovnica/podružnica UFFBiH-a. Aktivnosti na planiranju i sprovođenju permanentne edukacije su obzirom na postavljene ciljeve, podijeljene na kratkoročne i dugoročne.

Kolege/kolegice registrirani u uredima/biroima za zapošljavanje

Upravni Odbor UFFBiH-a je usvojio dugoročnu strategiju osiguravanja zaposlenja po ugovoru o djelu ili permanentnog zapošljavanja kolega/kolegica registriranih u uredima/biroima za zapošljavanje, a na području Federacije BiH. Starategija je prihvaćena kao ostvariva, ali će tek nakon evaluacije rezultata postignutih planiranim aktivnostima biti dostupna informacija o tome koliko je strategija bila uspješna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slični članci