Home O nama

Physiotherapy Association of Federation of Bosnia/Herzegovina

Association de physiothrapie de la Fdration de Bosnie-Herzgovine

uffbih logo

Udruenje / Udruga za fizioterapiju  Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu UFFBiH), je strukovna, nevladina organizacija namjenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije na podru?ju Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj:04-05-2-1155/09-FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE (30.06.2009)

IDN BROJ: 4201481280001

Ra?un: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO

Adresa: ?amila Avdi?a 31

71 000 Sarajevo   Bosna i Hercegovina       

Tel: +387 (0)66 90 92 18

(Predsjednik: Mirjana Dujmovi?);  +387 (0)66 90 92 18

(Sekretar/Tajnik: Haris Kapetanovi?) +387 (0)61 57 17 34

(Blagajnik: Damir Operhal) +387 (0)61 34 91 38

 

?lanovi Upravnog odbora:

Mirjana Dujmovi?: 066 / 909 218

Jasmin Kustura (Sarajevo): 061 / 382 941

Ljuba Vida?kovi?  (Hercegovina): 063 / 392 955

Denita Pinjo (Zenica/srednja Bosna): 061  / 816 844

Nedim Gradaki? (Tuzlanski kanton): 061 / 630 736

Sanja Omanovi?  (Unsko-sanski kanton): 062 / 750 251

Damir Operhal, blagajnik: 061 / 349 138

Haris Kapetanovi?, sekretar: 061 / 571 734

Jasmin Avdovi?, predsjednik Skuptine: 061 / 490 351

Emira Klisura, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje: 061 / 189 810

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Od zavretka rata u BiH, kolege sa podru?ja Federacije BiH, su u nekoliko navrata pokuale formirati strukovnu organizaciju koja bi se po samoj svojoj definiciji borila za unaprije?enje i promociju nae struke kao i za prava koja kolege, pruaoci usluga fizioterapije svih stepena obrazovanja treba da ostvare, a u zavisnosti o stepenu obrazovanja u struci i opisu radnoga mjesta na kojem su raspore?eni.

Ti pokuaji su vremenom postali samo tihim apatom, jer nije postojao dovoljan stepen svijesti samih kolega o potrebi za jedinstvom u struci, kao i zbog nerazumijevanja ili nezainteresiranosti onih struktura lokalne samouprave, koji su takve pokuaje trebali pomo?i.

07.02.2009 godine, je ?inom osniva?ke skuptine UFFBiH-a, odrane u Sarajevu , fizioterapija u Federaciji BiH, napokon prepoznala potrebu formiranja strukovne organizacije koja ?e imati za cilj opte dobrostanje svih kolega sa podru?ja Federacije BiH, kao i aktiviranje mehanizama koji ?e rezultirati unaprije?enjem i promocijom nae struke u FBiH, i ire.

UFFBiH, je nastao kao direktan odgovor kolega iz FBiH, na koli?inu i prirodu problema kojima je izloen svaki pojedina?ni kolega i sama struka u cijelosti. Osniva?ka Skuptina UFFBiH-a, je pokazala kako danas moderne podijele ljudi u nas ipak nisu postale kamenom spoticanja kada se radi o zajedni?kim problemima na osnovu kojih se definiu zajedni?ki ciljevi, od bitnog zna?aja za nau struku.

UFFBiH, je jedina strukovna organizacija na podru?ju cijele FBiH, namijenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holisti?ki pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifi?nih interesa i ciljeva od bitnog zna?aja za pojedine stepene obrazovanja u struci.

Zajedni?kim ?lanstvom u UFFBiH-u, kolega svih stepena obrazovanja u struci, i oblikom ustrojstva UFFBiH-a, kao centralizovanog oblika razmiljanja sa regionalnim poslovnicama/podrunicama, se garantuje definisanje i rijeavanje potreba/problema, od bitnog zna?aja za struku u FBiH, kao i specifi?nih potreba/problema, koje definiu kolege iz sredina u kojima ive i rade.

Popunjavanjem pristupnice za ?lanstvom u UFFBiH-u, kolege iz FBiH, dokazuju kako su dostigli nivo svijesti, koji ih definie kao zdravstvene profesionalce sposobne da prevazi?u nesvrsishodan na?in razmiljanja zbog kojega je naa struka do sada bila zanemarena, omalovaavana i ciljano degradirana od strane ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca sa kojima dijelimo radna mjesta.

Zajedni?ke probleme rijeavamo definisanjem zajedni?kih ciljeva koji rezultiraju zajedni?kim aktivnostima za dobrobit svih nas.

S' potovanjem!

Va UFFBiH.

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 30 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254311
Facebook Image