Radovi:

Seminar Fojnica - PRIMJENA FIZIKALNE TERAPIJE U LIJE?ENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA