TE?AJ NEURODINAMIKE: GORNJI I DONJI KVADRANT

neurodinamika-1-300x200

Poštovane kolege,
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na te?aj Nerudinamike – Gornji i donji kvadrant, koji organizira UFFBiH 25. – 28. 01. 2018. godine.
Te?aj organiziramo u suradnji s Neurodynamic Solution, Institutom za klini?ko obrazovanje u neurodinamici. Voditelj te?aja je Elena Bueno Grazia, certificirani instruktor NDS, Dip.Physio, BCA, MAppSc, PhD, Professor, Universidad de Zaragoza.

Fojnica
Te?aj u trajanju ?etiri (4) dana bit ?e održan u Institutu za rehabilitaciju Reumal u Fojnici, a za sve sudionike smo osigurali povoljan smještaj u istom objektu.
Cijene smještaja i obroka:

  • No?enje sa doru?kom u 1/1 – 70,00 KM / po osobi i no?i
  • No?enje sa doru?kom u 1/2 - 50,00 KM / po osobi i no?i
  • Doplata za obroke 18,00 KM – ru?ak i ve?era ( pansionski obroci )
  • Bazen i fitnes - gratis
  • Švedski stol ili ŕ-la-carte( ru?ak ) – 25,00 KM / po osobi

Pošto je te?aj na engleskom jeziku, sve skripte ?e biti prevedene, a osigurali smo i prevo?enje s engleskog jezika za vrijeme te?aja.
Kotizacija za te?aj (gornji i donji kvadrant) za ?lanove UFFBiH i ?lanove udruženja iz regiona s kojim UFFBiH ima sklopljen ugovor iznosi 900,00 KM.
Za sve ostale, kotizacija iznosi 1.100,00 KM. Kotizacija uklju?uje: sva predavanja i teorijsku nastavu, skripte i dvije kafe pauze svaki dan.
Kotizacija u koju su uklju?ena 4 ru?ka a-la-carte (4X25,00 KM) iznosi 1000,00 KM za ?lanove, a 1200,00 KM za ne?lanove.
Kako bi olakšali pla?anje te?aja, omogu?ili smo za vas i pla?anje u tri obroka/rate, s tim da posljednji obrok mora biti upla?en najkasnije deset dana prije po?etka te?aja. Uplatu avansa i kotizacije možete izvršiti na žiro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
S obzirom da je broj polaznika ograni?en, molimo da svoje prijave šaljete što prije, a potvrdom prijave ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 300,00 KM najkasnije do 30. 10. 2017. Godine.
Vaše prijave i upite možete slati na našu adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
O?ekujemo vas i želimo srda?nu dobrodošlicu!
Vaš UFFBiH