Poziv za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

POZIV
Za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

KMT kratka objava

 

U suradnji s Inel d.o.o. Maglaj, UFFBiH organizuje seminar/radionicu Kinesio Taping metode koji ?e voditi osobno dr. Kenzo Kase, utemeljitelj Kinesio Taping koncepta.

Dr. Kase je krenuo na viši nivo razumijevanja Kinesio Medical Taping-a (KMT.) Ovo je nadogradnja tapinga miši?a i zglobova koji su temelj koncepta Elasti?nog terapijskog taping-a. Ali KMT ide nekoliko koraka dalje kako bi utjecao na komplicirane i teške medicinske izazove kao što su bol nakon operacija, CRPS, problemi cirkulacije i fantomska bol. DR. Kase je u misiji predstavljanja ovog naprednijeg koncepta taping-a klini?arima.

U ?etrdeset i više godina od kad je razvijena tehnika elasti?nog terapeutskog taping-a ili „Kinesio Taping metoda", materijali i tehnike su zna?ajno napredovali. Na po?etku, Kinesio se smatrao tretmanom za miši?e i zglobove. Kroz eksperimentiranje, originalno istraživanje se moglo fokusirati na Hidro-kineti?ku teoriju, uz naglasak na ponašanje teku?ina u tijelu. Ova teorija je vodila do novih tehnika omogu?avaju?i zdravi protok limfe, kapilara i drugih „hidro"elemenata unutar zdravog tijela. Teorija i praksa taping-a su se pomaknuli na limfotok i nadalje na fascijalni sistem tijela i njegove prilagodbe ili oporavak tijela. Uz stalno proširivanje razli?itosti stanja pacijenata i medicinskih situacija, mogu?nosti Kinesio Taping metode nastavljaju i?i naprijed.
U?imo Kinesio Medical Taping primjenu u medicinske i sportske svrhe. Iako su sportisti najprepoznatljiviji pacijenti Kinesio Taping metode više od 85% of Kinesio Taping aplikacija nisu sportske. Kinesio Taping ide puno dalje od potpore miši?ima i intenzivnom pokretu. Trake imaju takve osobine koje omogu?avaju jako širok spektar aplikacija u kojima su uspješne, kao što su ligamenti, zadebljanja, elasti?nost.

Razlog zbog kojeg se Kinesio Medical Taping™ ne može odvojiti od postoje?ih Kinesio Tape proizvoda jest taj da su Kinesio proizvodi proizvedeni izri?ito za specifi?ne fiziološke i neurološke u?inke za svaku Kinesio Taping aplikaciju. Nije dovoljno sagledati samo preskriptivno gledište, nego je važno razumjeti odre?ene temeljne principe: svaki simptom, svako stanje i svaki pacijent su jedinstveni. Samo kroz temeljitu procjenu, znanje koncepata fiziologije i tapinga, svjesnost kvaliteta same trake i, najvažnije, situacije svakog pacijenta, možemo posti?i optimalne rezultate.

Seminar/radionica Kinesio Medical Taping metode ?e se održati 23. 04. 2019. u hotelu Terme, Ilidža s po?etkom u 17:00.

Program seminara/radionice

17:00 – 17:10 Dr. Kase Video

17:10 – 17:20 Prezentacija dr. Koss

17:20 – 18:30 Prezentacija Dr. Kase

18:30 – 19:00 „Hands on" radionica, voditelj dr. Kase

Dr. Kenzo Kase ?e raditi KMT na pacijentima: s edemom nakon operativnog zahvata, cerebralnom paralizom (dijete) i neurološkim poreme?ajem.
Potrebno je da svi polaznici seminara/radionice obavezno ponesu makaze/škare za potrebe prakti?nog dijela

Kotizacija za seminar/radionicu uklju?uje: prisustvo predavanjima i prakti?noj radionici, jednu Kinesio Taping traku i osvježenje nakon seminara/radionice.

Cijena kotizacije:
?lanovi UFFBiH i UFTRS 50,00 KM
Ne?lanovi 80,00 KM

Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 20. 04. 2019.

Uplatu kotizacije možete izvršiti na žiro ra?un UFFBiH 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK ili gotovinom na licu mjesta prije seminara/radionice.

Za sva pitanja možete se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili na 066 909 218.

Orginalni poziv možete preuzeti OVDJE!

Vaš UFFBiH