Upravni Odbor UFFBiH-a

Predsjednik UFFBiH-a: Mirjana Dujmovi?

Predsjednik Skupštine UFFBiH-a: Jasmin Avdovi?

Sekretar UFFBiH-a: Haris Kapetanovi?

Blagajnik UFFBiH-a: Damir Operhal

Emina Klisura, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavršavanje

 

Predsjednica poslovnice Hercegovina: Ljuba Vida?kovi?, 063392955
Predsjednik poslovnice Tuzla: Nedim Gradaški?: 061630736
Predsjednik poslovnice Sarajevo; Jasmin Kustura, 061382941
Predsjednik poslovnice Biha?: Sanja Omanovi?, 062750251