Home Obavještenja

Federalni ministar zdravstva pozdravio aktivnosti UFFBiH

Dokumentom broj 02-37-1818/12 od 26. 03. 2012. godine, Federalni ministar zdravstva je pozdravio aktivnosti UFFBiH vezane za izradu Standarda u fizioterapijskoj praksi koji su usvojeni na III sjednici Skuptine UFFBiH 25. 02. 2012. godine.
U istom dokumentu se navodi da je analizom navedenih Standarda ustanovljeno da se radi o Standardima zasnovanim na struci i na pozitivnim zakonskim propisima.
Ovo je jo jedna potvrda zrelosti i pozitivna ocjena aktivnosti koje UFFBiH poduzima na unapre?enju i afirmaciji struke, ali i poticaj da nastavimo dalje raditi u ovom pravcu nastoje?i posti?i sve  one ciljeve koje smo postavili formiranjem UFFBiH.

 


Predsjednica UFFBiH,
Mirjana Dujmovi?

 

 

Potovane kolegice i kolege,


Dana, 17.03.2012 godine sa po?etkom u 14:30, a u prostorijama Hotela ''Hollywood'', na Ilidi, Regionalna poslovnica/podrunica UFFBiH, Sarajevo-Gorade organizuje satsanak poslovnice/podrunice.

Dolazak na sastanak smatramo obavezuju?im za ?lanstvo UFFBiH, svih stepena obrazovanja u struci.Obzirom na teme sastanka i novonastale probleme za ?lanstvo unutar poslovnice/podrunice Sarajevo-Gorade, o?ekujemo dolazak to ve?eg broja ?lanova/?lanica, a ne samo njihovih predstavnika unutar ustanova u kojima je ?lanstvo zaposleno.


DNEVNI RED

  • Uvodna rije? predsjednika polsovnice/podrunice Sarajevo-Gorade
  • Izvjetaj o radu i UFFBiH, za period 10.2009-02.2012.
  • Komora diplomiranih zdravstvenih inenjera FBiH (KDZI FBiH) - Kako i zato.
  • Obra?anje podpredsjednika KDZI, dipl.ft,Remi? Dinko i predsjednika Odbora za fizioterapeute unutar KDZI F BiH- dipl.ft.Damir Operhal
  • Sistematizacija CBR-sistema i sanacioni plan
  • Obra?anje predstavnika sindikata, ft.Nermir Kru?ica
  • Prijedlozi aktivnosti poslovnice/podrunice za 2012 godinu.
  • Razno

 
Predsjednik UFFBiH Sarajevo-Gorade

Jasmin Avdovi?

 

 

Potovani ?lanovi!

Dana 25. 02. 2012. Odrana je VIII sjednica Upravnog odbora UFFBiH i III redovna sjednica Skuptine UFFBiH.

Na sjednici su usvojeni godinji narativni i financijski izvjetaji za 2011. godinu, i Plan aktivnosti i Financijski plan za 2012. godinu. Jednoglasno je prihva?en prijedlog da se Jasmin Avdovi? izabere za predsjednika Skuptine UFFBiH, kao i na dunost predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade.

Uz nekoliko izmjena, usvojeni su Standardi u fizioterapijskoj praksi, koji ?e na?i svoje mjesto i primjenu u svim ustanovama u kojima se obavlja fizikalna terapija irehabilitacija.

Pored ovoga, usvojeni su predloeni dokumenti: Pravilnik o blagajni?kom poslovanju, Pravilnik o ra?unovodstvu i Pravilnik o ra?unovodstvenim politikama, te Poslovnik o radu Odbora za obrazovanje i usavravanje.

Dogovoreno je i organiziranje Okruglog stola na kojem ?e se raspravljati o problematici CBR centara za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju na podru?ju Federacije BiH.

Nadam se da ?e svi ?lanovi UFFBiH znati cijeniti aktivnosti koje se poduzimaju i poduzeti sve da svojim angaman doprinesu daljnjem ja?anju uloge UFFBiH na podru?ju Federacije BiH i regiona.

Mirjana Dujmovi?, predsjednica uFFBiH

 

 

Potovani ?lanovi!

Zbog vremenskih nepogoda odgo?eno je odravanje sastanka Upravnog odbora UFFBiH i redovne sjednice Skuptine UFFBiH koji su bili planirani za 11. 02. 2012. Godine.

Sastanak Upravnog odbora i sjednica Skuptine odrati ?e se 25. 02. 2012. godine. Na dnevnom redu Skuptine na?i ?e se: izbor novog predsjednika Skuptine UFFBiH, usvajanje Godinjeg narativnog i Financijskog izvjetaja, usvajanje Godinjeg plana aktivnosti i Godinjeg financijskog plana, te usvajanje Pravilnika i Poslovnika o radu Odbora za obrazovanje i usavravanje, Standarda u fizioterapijskoj praksi i drugih dokumenata vanih za rad i zakonsku regulativu u UFFBiH, kao i rasprava o drugim vanim pitanjima.

Pozivam sve delegate Skuptine UFFBiH da se odazovu pozivu i prisustvuju sjednici.

Mirjana Dujmovi?, predsjednica uFFBiH

 

Potovane kolegice i kolege,

U nastojanju da sagledamo Vae potrebe za profesionalnim razvojem sa?inili smo ovu anketu koja ?e nam pomo?i da u narednom periodu pokuamo organizirati edukativne aktivnosti po Vaoj mjeri.

Molimo Vas da obavezno ispunite ovaj anketni upitnik i predate ga Predsjedniku Vae poslovnice/podrunice ili na mail udruenja Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Cijene navedene u tabeli su orijentacione i napravljene prema cijenama u okruenju, a mi ?emo nastojati organizirati povoljnije od ovih. Svi ?lanovi UFFBiH-a koji ele imaju mogu?nost da predlau i organiziraju bilo kakve aktivnosti u udruenju pa tako i edukativne pa Vas  pozivamo da se javite i uklju?ite u rad zajedno sa Upravnim odborom UFFBiH-a.

 

Upitnik moete preuzeti OVDJE!

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Članova : 91
Sadržaj : 87
Posjete Sadržajima : 249458
Facebook Image