Home Obavještenja

Obavijest za ?lanstvo

U skladu sa najnovijim doga?anjima, a u vezi sa formiranjem i registracijom Komore zdravstvenih ininjera Federacije BiH (KZIFBiH), dunost nam je upoznati ?lanove UFFBiH sa nastalom situaciojom.
Kompletan dopis moete vidjeti OVDJE!

 

 

Potovani ?lanovi UFFBiH!


Poto isti?e ?etverogodinji mandat svim ?lanovima Upravnog odbora UFFBiH: predsjedniku, podpredsjedniku, predsjedniku Skuptine UFFBiH, predsjednicima svih pet poslovnica, blagajniku i tajniku/sekretaru UFFBiH, na XIII sjednici Upravnog odbora UFFBiH, donesena je odluka o raspisivanju natje?aja/konkursa za izbor svih upravnih i izvrnih tijela UFFBiH koji je objavljujemo na web stranici UFFBiH i facebook stranici UFFBiH, a bit ?e proslije?en i u sve ustanove u kojima rade nai ?lanovi.

Izbor novih ?lanova Upravnog odbora UFFBiH: predsjednika, podpredsjednika, blagajnika, sekretara/tajnika, predsjednika Skuptine, te predsjednika svih pet poslovnica bit ?e odran na IV sjednici Skuptine UFFBiH zakazanoj za 30. 03. 2013. Godine u hotelu Hollywood u Sarajevu.

Svi zainteresirani ?lanovi UFFBiH mogu se prijaviti na natje?aj ako zadovoljavaju uvjete/uslove natje?aja i ako popunjen Obrazac za kandidate poalju na navedenu adresu do isteka roka za prijavu.

Nadam se da ?ete svojim prijavama pokazati elju da aktivno sudjelujete u radu UFFBiH.


Predsjednica UFFBiH,

Mirjana Dujmovi?


U prilogu Vam dostavljamo dokumente:

Obavijest za ?lanstvo re. XIII

Natje?aj za TIJELA UO

Obrazac za kandidate natje?aja


 

Sretna nova godina!

U ime UFFBiH elim Vam sve najbolje u novoj 2013. godini, uz elju da ona bude uspjena i ispunjena zadovoljstvom u privatnom i poslovnom ivotu!

 

S potovanjem,

Mirjana Dujmovi? ,

Predsjednica UFFBiH

bozicna estitka UFFBiH

 

Odgovor FMOH o komorama

Potovani,

 

Obavjetavamo Vas da odgovor FMOH o komorama moete na?i ovdje!

 

 

Potovani ?lanovi !

U subotu, 10. 11. 2012. u Sarajevu je odrana XII sjednica Upravnog odbora UFFBiH na kojoj se, u okviru predvi?enog dnevnog reda raspravljalo o ?lanskim iskaznicama,organizaciji I Kongresa fizioterapeuta BiH, kao i o ostalim teku?im pitanjima vezanim za aktivnosti UFFBiH.

Doneena je odluka da se krene sa izradom ?lanskih iskaznica UFFBiH onih ?lanova koji su predali fotografije predsjednicima poslovnica. Za ostale ?lanove, koji nisu predali fotografije, rok za predaju istih produen je do o1. 02. 2013. Godine. U koliko do tog roka ne predaju fotografije, ?lanovi ne?e mo?i dobiti ?lansku iskaznicu, a bez ?lanske iskaznice ne?e mo?i ostvarivati prava i povlastice koje im kao ?lanovima UFFBiH pripadaju. Ovom prilikom molim sve ?lanove koji nisu predali svoju fotografiju da to u?ine u to skorijem roku, kako bi se mogle izraditi sve ?lanske iskaznice.

Doneena je odluka da ?e se I Kongres fizioterapeuta BiH pod motom Fizioterapija to smo mi odrati u Neumu, hotel Zenit od 03. D0 06. 10. 2012. godine. U pripremi su Prvi poziv za Kongres, Prijavni formular i Uputa/uputstvo izlaga?ima za izradu abstrakta/saetaka i postera, koji ?e biti objavljeni na naoj web i facebook stranici do kraja godine, ali i poslani u sve ustanove u kojima su uposleni nai ?lanovi.

Tematske cjeline kongresa su:

  1. Fizioterapija u pedijatriji
  2. Fizioterapija neuromii?nih disfunkcija
  3. Fizioterapija muskuloskeletnih disfunkcija
  4. Fizioterapija u ginekologiji
  5. Fiziotreapija i specijalne tehnike
  6. Slobodne teme

Pozivamo sve ?lanove da uzmu aktivno u?e?e/sudjelovanje na naem I Kongresu i svojim radovima i izlaganjima pokau spremnost i elju unapre?ivati struku fizioterapeuta.

Pored ovoga, doneena je odluka da se naredna sjednica Upravnog odbora UFFBiH odri 19. 02. 2013. godine na kojej ?e se donijeti odluka i raspisati natje?aj za predsjednika UFFBiH, kao i svih predsjednika poslovnica UFFBiH, poto sadanjem sazivu isti?e ?etverogodinji mandat. Odluku o izboru novih ?lanova Upravnog odbora donijeti ?e Skuptina koja ?e zasjedati nakon isteka roka za natje?aj.

 

S potovanjem,

 

Mirjana Dujmovi?

Predsjednica UFFBiH

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Članova : 91
Sadržaj : 88
Posjete Sadržajima : 254312
Facebook Image