Home

UFFBiH organizuje te?ajeve:

uffbih logo

NORMALNI POKRET
Koji ?e se odrati 30. 11./01. 12. 2019. godine. Te?aj ?e voditi renomirana instruktorica Bobath koncepta, Doris Kutcher Meurer, ?lan Izvrnog odbora IBITA-e. Te?aj Normalnog pokreta je preduslov/preduvjet za poha?anje Osnovnog Bobath te?aja za tretman odraslih osoba s neurolokim smetnjama.
Cijena te?aja Normalnog pokreta za ?lanove UFFBiH je 370,00 KM, za ne?lanove 470,00 KM
Minimalan broj polaznika 12, maksimalno 20.
U skladu sa smjernicama IBIT-e te?aj mogu poha?ati fizioterapeuti sa zavrenom najmanje Viom ili visokom kolom.

OSNOVNI BOBATH te?aj
za tretman odraslih neurolokih pacijenata koji ?e se odrati 21.03-28.03.2020. (I dio) i
20.06-27.06.2020. (II dio).
Te?aj ?e voditi renomirana instruktorica Bobath koncepta, Doris Kutcher Meurer, ?lan Izvrnog odbora IBITA-e.
U kotizaciju je uklju?eno prisustvo teorijskoj i prakti?noj nastavi, skripta prevedena i kafe pauze.
Cijena kotizacije Osnovnog Bobath te?aja je 2.800,00 KM, za ne?lanove 3.300,00 KM
Minimalan broj polaznika 10, maksimalno 12.
Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata bespovratnog avansa u iznosu 300,00 KM
Za ?lanove UFFBiH mogu?e je pla?anje u 6 rata s tim da je prva rata bespovratni avans u iznosu 300,00 KM.
Uplate kotizacije na iro ra?un UFFBiH, 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BiH
Za INO uplate:
BENEFICIAR:UFF F BiH
?amila Avdi?a 31,71000 Sarajevo
Y BANK:RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610000081420065

 

Za sva pitanja, obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na +387 66 90 92 18

 

U skladu s ?lanovima 45., i 46., Statuta UFFBiH, predsjednik Skuptine UFFBiH objavljuje:

uffbih logo 

POZIV
za X sjednicu Skuptine UFFBiH

 

Potovani,

 

Pozivamo vas na zasjedanje X jubilarne sjednice skuptine koja ?e se odrati 23. 02. 2019. godine u hotelu Terme, Ilida s po?etkom u 13:00 sati.

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika IX sjednice Skuptine

2. Usvajanje Godinjeg izvjetaja za 2018.

3. Usvajanje Finansijskog izvjetaja za 2018.

4. Usvajanje Plana aktivnosti za 2019.

5. Izbor predsjednika poslovnica Biha?

6. Razno

 

Molimo vas da se odazovete pozivu i na taj na?in osigurate daljnji rad UFFBiH. Svoje prisustvo sjednici skuptine potvrdite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 20. 02. 2019.

 

U Sarajevu, 04. 02. 2019.

 

Predsjednik Skuptine
Jasmin Avdovi?

 

Orginalni poziv moete preuzeti  OVDJE!

 

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

uffbih logo

U prilogu Vam dostavljamo plan aktivnsoti za 2019 godinu.

Plan moete vidjeti OVDJE!

 

uffbih logo

U skladu s Godinjim planom aktivnosti za 2018. godinu, Upravni odbor UFBiH je nastavio s aktivnostima koje su planirane, ali i s onim aktivnostima koje su se nametnule kroz godinu.

 

U prilogu Vam dostavljamo GODINJI IZVJETAJ ZA 2018. GODINU

 

POZIV ?LANOVIMA UFFBIH ZA PRIJAVU U CILJU STVARANJA BAZE PODATAKA

Znanje i vjestine plakat

 

Potovane ?lanice i ?lanovi UFFBiH,

 

Upravni odbor UFFBiH je odlu?io kreirati bazu podataka fizioterapeuta u Bosni i Hercegovini koji imaju specifi?no dodatno obrazovanje iz razli?itih oblasti fizoterapije.

Baza podataka bi bila objavljena na web i facebook stranici UFFBiH pod nazivom: Prona?i fizioterapeuta".

Na ovaj na?in bi pacijenti/klijenti imali mogu?nost prona?i fizioterapeuta koji se bavi specifi?nim tretmanom (Bobath za djecu ili odrasle, tretman limfedema, manualna terapija, neurodinamika, mirror terapija, Kinesio taping i ostale specifi?ne metode) i do?i do kontakt podataka traenog fizioterapeuta.

U tom cilju, pozivamo sve zainteresirane fizioterapeute, ?lanove UFFBiH da poalju svoje podatke:

Ime i prezime,Zvanje,Specifi?no obrazovanje (navesti koje)Kontakt podatci: e-mail adresa, telefonski brojAdresa, grad

Molimo vas da svoje podatke poaljete na e-mail adresu UFFBIH: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju na naoj e-mail adresi ili na broj telefona 066 909 218.

 

Orginalni poziv moete vidjeti OVDJE!

Va UFFBiH

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

Sazetci kongr 2

 

Kongres fizioterapeuta RS

 

Saetci 4. europskog kongresa
fizioterafpeuta, Liverpool, 2017.

Sazetci kongr 1

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 55 
Članova : 91
Sadržaj : 95
Posjete Sadržajima : 194783
Facebook Image