Home

Poziv za XII sjednicu Skupštine UFFBiH

uffbih logo

U skladu s članovima 45., i 46., Statuta UFFBiH, predsjednik Skupštine UFFBiH objavljuje:

POZIV

za XII sjednicu Skupštine UFFBiH

Poštovani,

Pozivamo vas na zasjedanje XII, izborne, sjednice skupštine koja će se održati 13. 03. 2021. godine u hoteluTerme, Ilidža s početkom u 11:00h.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE!

 

NATJEČAJ Za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

uffbih logo

 

 

 

Broj: 581/20

 

Sarajevo, 09. 11. 2020.

 

Na temelju člana 45. Statuta UFFBiH (III sjednica Skupštine UFFBiH, 19. 02. 2011.) koji definira rad Upravnog odbora UFFBiH, te odluke Ad. 2. Dnevnog reda XXXVIII sjednice Upravnog odbora UFFBiH, Upravni odbor UFFBiH donio je odluku da raspiše:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

 

Obrazloženje:

 

Na XXXVIII sjednici Upravnog odbora UFFBiH, održanoj 08. 11. 2020. u Sarajevu, donešena je odluka o raspisivanju natječaja za izbor upravnih i izvršnih tijela UFFBiH kojima je istekao mandat, a u skladu sa Statutom UFFBiH, čl. 45, koji regulira rad Upravnog odbora. Članovi Statuta UFFBiH 44. do 48. reguliraju način izbora upravnih i izvršnih tijela UFFBiH. Obzirom da ističe četverogodišnji mandate navedenim upravnim i izvršnim tijelima UFFBiH, potrebno je bilo raspisati ovaj natječaj.

 

Ovaj natječaj je javan i na njega se mogu prijaviti sva fizička lica koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

1.         Kandidat mora biti državljanin BiH,

 

2.         Kandidat mora biti redovni član UFFBiH,

 

3.         Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda,

 

4.         Da ima zvanje fizioterapeuta bilo kojeg nivoa obrazovanja,

 

5.         Da ima aktivno znanje engleskog jezika i rada na računalu,

 

6.         Minimalno pet (5) godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit,

 

7.         Da poznaje osnove menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima

 

8.         Da je komunikativan i dobro surađuje u timu

 

Svi kandidati moraju poslati popunjen obrazac prijave za kandidata koji možete skinuti na web-stranici uffbih.ba i na facebook stranici UFFBiH, kao i kratku biografiju/životopis. Pored navedenih uslova/uvjeta, kandidat za mjesto predsjednika UFFBiH mora priložiti i svoju viziju i plan aktivnosti za trajanje svog izbornog mandata.

 

Sve prijave slati poštom na adresu: UFFBiH, Ćamila Avdića 31, 71000 Sarajevo sa naznakom za koje mjesto se kandidat natječe.

 

U slučaju prijave većeg broja kandidata za mjesto predsjednika, Upravni odbor UFFBiH će razmatrati prijave svih kandidata za mjesto predsjednika i predložiti Skupštini 3 kandidata na glasanje.

 

Na temelju prispjelih prijava UO UFFBiH će predložiti i kandidate za sva ostala tijela, a Skupštna će izvršiti izbor javnim glasanjem.

 

Rok za prijavu kandidata je 31. 01. 2021. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Za sva pitanja obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na 066 909 218.

 

 Predsjednica UFFBiH, Mirjana Dujmović

 

Orginalni poziv i Obrazac za prijave možete preuzeti OVDJE!

 

 

U povodu Svjetskog dana fizioterapeuta WCPT je priredila set materijala

uffbih logo

WCPT Logotip

 

 

World Physiotherapy je i ove godine pripremila set promotivnog materijala u povodu Međunarodnog dana fizioterapeuta. Svi materijali su prevedeni i možete ih preuzeti ovdje, kao i na web stranici World Physiotherapy.

 

 

Avdović: Zdravstveni radnici u BiH nose odijela koja ih ne štite od virusa

Avdovic illustracija

Predsjednik Komore zdravstvenih tehničara svih profila FBiH Jasmin Avodvić upozorio je kako zdravstveni sistemi u BiH unose neadekvatna zaštitna odijela čija je zadaća zaštita od opasnih prašina i vlakana, statičkog elektriciteta ili hemijski opasnih supstanci, a koja u slučaju zaštite od bioloških opasnosti i infektivnih agenasa ne služe svrsi.

Govoreći za N1 kazao je kako na ovo upozoravaju od 26. marta.

"Za sada nam je nepoznato da je neka ustanova, krizni štab ili neko treći, udaljio osobu koja nosi ovakvo odijelo iz prostora u kojem se vrši trijaža ili sa odjela u višim nivoima zdravstvene zaštite. Drugi problem je nastao kada su se proizvodni pogoni nekih fabrika preorijentisali u potrebe proizvodnje zaštitnih odijela. To se javno reklamira, nudi i prodaje bez prethodne provjere proizvođača o minimumu standarda potrebnih za zaštitu od bioloških opasnosti i infektivnih agenasa sa jedne strane, ali i bez prethodno postavljenih pitanja o ovoj temi pojedinaca i pravnih lica koja takva odijela kupuju", rekao je Avdović.

Ističe da oni koji su među rijetkima koji provjeravaju, opet zbog prethodnog nepoznavanja i bez provedene pune provjere, mogu nabaviti odijela pod ISO standardom koji prevenira prenošenje virusa, ali je njegova svrha da štiti pacijenta od zdravstvenog radnika, a ne obratno i to zapravo nisu zaštitna odijela, već su u pitanju zaštitne kecelje, mantili koji se vežu sa leđne strane, zavjese kojima se također prekriva i medicinska oprema.

"Za ovakvo odijelo je jasno naznačeno da ukoliko se koristi za zaštitu osoblja od virusa u direktnom kontaktu sa zaraženim pacijentima, proizvođač mora garantovati kako isto osim opisanim standardima mora odgovarati i standardima EN 14126-zaštitna odjeća za medicinsko osoblje i drugo osoblje. Dakle, jedino ISO šifre namjenjena zaštiti medicinskog i pomoćnog osoblja je EN 14126 dok EN 13795 služi za zaštitu pacijenata i to u uslovima hirurških intervencija od nas kao i medicinske opreme, a ukoliko se odijelo koristi i za zaštitu medicinskog i drugog osoblja, mora imati dodatnu tvrdnju proizvođača na deklaraciji kako isto osim standardu EN 13795 istovremeno zadovoljava i standard EN 14126", rekao je Avdović.

Naglašava da ne može svako kao pojedinac ili pravno lice bez ikakve provjere i kontrole unositi neadekvatna odijela u zdravstveni sistem niti se svako može baviti proizvodnjom samo zato što su negdje preuzeli šnit, a da pri tome ne provjere vrste tkanina i način tretiranja spojeva.

"Tražeći odijela za zdravstvene radnike slučajno smo saznali da se na sarajevskom aerodromu koriste ista neadekvatna odijela, ali nam je nepoznato da li ih koristi Granična služba ili osoblje aerodroma ili i jedni i drugi. Za ta odijela u opisu opasnosti lijepo piše kako pružaju samo ograničenu zaštitu od virusa i mikroorganizama te je i to informacija koju treba provjeriti", dodao je.

Poručio je kako se vlasti moraju pobrinuti da nam se odobri uvoz jer opreme nema.

Izvor vijesti: ba.n1info.com

 

POZIV za XI sjednicu Skupštine UFFBiH 14:00h, hotel ‘’TERME’’-Ilidža, Sarajevo

uffbih logo

U skladu s članovima 45., i 46., Statuta UFFBiH, predsjednik Skupštine UFFBiH objavljuje:

POZIV 

za XI sjednicu Skupštine UFFBiH

14:00h, hotel ‘’TERME’’-Ilidža, Sarajevo

Poštovano članstvo UFFBiH,

Pozivamo Vas, da prisustvujete XI, redovnoj sjednici Skupštine UFFBiH. UFFBiH je u periodu od prošle sjednice Skupštine UFFBiH, imao mnoge aktivnosti i od ineteresa i značaja za struku, a planirane aktivnosti za 2020 godinu također smatramo izuzetno važnima.

U skladu sa navedenim, smatramo da je prijava delagata, a koji će u ime vaše ustanove i poslovnice prisustvovati sjednici iz poziva, zaista Vaša strukovna, a ne obaveza prema UFFBiH.

Sjednica će biti održana 29.02.2020godine, sa početkom u 14:00h, a u prostorijama hotela ''TERME'', u Sarajevu-Ilidza.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika X sjednice Skupštine
  2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja za 2019.
  3. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2019.
  4. Usvajanje Plana aktivnosti za 2020.
  5. Razno

Molimo vas da se odazovete pozivu i svoj dolazak potvrdite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

                                                                                               

Predsjednik Skupštine, Jasmin Avdović

 

Orginalni poziv  možete preuzeti OVDJE!

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 64 
Članova : 91
Sadržaj : 102
Posjete Sadržajima : 266557
Facebook Image