Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

Pismo zahvale BTL d.o.o.

Potovani ?lanovi,

u prilogu Vam dostavljamo pismo zahvale od BTL d.o.o. koje moete pro?itati OVDJE!

 

Potovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Sa posebnim zadovoljstvom vas pozivamo da u?estvujete na 6. kongresu fizioterapeuta Srbije sa me?unarodnim u?e?em, koji organizuje Drutvo fizioterapeuta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. 6. kongres fizioterapeuta odra?e se u Novom Sadu od  25 28.  aprila 2013. godine.

Vie informacija o kongresu moete na?i OVDJE !

 

 

U Hotelu Reumal, Fojnica, povodom Me?unarodnog dana fizioterapeuta, 08. 09., u organizaciji UFFBiH, uspjeno je odran dvodnevni seminar na temu Praksa temeljena na dokazima.

Izlaga?i na ovom seminaru bili su ?lanovi UFFBiH, kao i gosti iz Hrvatske i Kanade, i sponzori BTL Srbija i Oktal Pharma BiH, a nai ?lanovi su imali priliku ?uti zanimljiva izlaganja i usvojiti neka nova znanja i informacije vezane za struku fizioterapeuta.

Tako?er je odrana i XI sjednica Upravnog odbora UFFBiH na kojoj je, izme?u ostalog, doneena odluka o organizaciji IKongresa fizioterapeuta u BiH pod sloganom Fizioterapija to smo MI, a koji ?e se odrati u Neumu, od 04. do 07. 10. 2013. godine.

Ovom prilikom pozivamo sve ?lanove i zainteresirane da ve? sad po?nu razmiljati o mogu?im radovima koje ?e prijaviti za I Kongres, kao i potencijalne sponzore koji ?e, kroz svoja izlaganja i izlobene aktivnosti pomo?i u organizaciji naeg I Kongresa.

Mirjana Dujmovi?

Predsjednica UFFBiH

 

 

Povodom Me?unarodnog dana fizioterapeuta, koji se obiljeava 08. 09., UFFBiH organizira seminar na temu Praksa temeljena na dokazima i objavljuje:

POZIV

Za u?e?e na seminaru Praksa temeljena na dokazima

 

UFFBiH ove godine obiljeava Me?unarodni dan fizioterapeuta organizacijom seminara na temu Praksa temeljena na dokazima koji ?e se odrati 08. i 09. Septembra/rujna 2012. godine u hotelu Reumal u Fojnici.

 

Kotizacija za seminar za clanove UFFBIH iznosi 50 KM, a za ostale 70 KM.

Kotizacije ce biti oslobodjeni izlagaci radova koje odabere odbor za obrazovanje i usavrsavanje.

Kotizacija uklju?uje: zbornik radova na CD-u, certifikat/potvrdnicu o u?e?u/sudjelovanju i osvjeenje u dvije pauze.

Uplatu kotizacije potrebno je izvriti na iro ra?un UFFBiH broj: 1610000081420065 Raiffeisen bank dd BiH optom/op?om uplatnicom uz obavezno navedeno ime i prezime uplatioca.

Prijavu u?esnika/sudionika potrebno je izvriti najkasnije do 20. 08. 2012. zbog organizacije i pripreme materijala u elektronskoj formi i potvrdnica/certifikata.

 

Smjetaj je obezbje?en u hotelu Reumal u Fojnici, a cijene su: u 1/2 po osobi je 56,00 KM puni pansion,dorucak, ru?ak, ve?era. Doplata za jednkrevetnu sobu je 18 KM.

Rezervacije se mogu izvriti na: 030/838-800, 030/ 838-801, 030/838-802 ili na 066/915-249

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoje radove na ovu temu, a radovi mogu biti u vidu power pint prezentacije, postera ili radionice na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 01.08.2012

 

Nadamo se da ?ete se odazvati naem pozivu i svojim prisustvom uveli?ati me?unarodni dan fizioterapeuta, te tako pomo?i u boljem razumijevanju i prihva?anju ovakve prakse u naoj struci. UFFBIH ?e ovu prigodu iskoristiti i za promociju svoje prve broure i letka koji imaju za cilj korisnicima naih usluga pribliiti zna?aj fizioterapije i njenu ulogu u procesu lije?enja.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti na navedenu e-mail adresu ili na jedan od telefona navedenih u zaglavlju dokumenta.

 

S potovanjem,

Za OO UFFBiH

Damir Operhal

                                                                                                         

 

International medical laser congress

Potovani,

Zadovoljstvo nam je informirati Vas da ?e se u razdoblju 28-30 lipnja 2012 u Opatiji odrati International medical laser congress koji ?e okupljati neke od vode?ih svjetskih stru?njaka na podru?ju laserske aplikacije u razli?itim podru?jima medicine uklju?uju?i fizoterapiju i reumatologiju. Kongres predstavlja izvrsnu priliku za profesionalno usavravanje u spomenutom podru?ju kroz predavanja i radionice, priliku za druenje s me?unarodnim kolegama i razmjenu iskustava te mogu?nost odmora i uivanja u prekrasnom ambijentu grada Opatije. U prilogu moete prona?i opirnije informacije o ovom me?unarodnom kongresu s preliminarnim programom kongresa i popisom predava?a. Iz priloenog je vidljivo da se radi o multidisciplinarnom laserskom kongresu to je u stilu dananje moderne medicine u ?itavom svijetu, te novog pristupa pacijentu. Kongres je tako?er primio pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja te Medicinskog fakulteta u Rijeci, te je bodovan s 20 bodova za predava?a te 10 bodova za slua?e. U svakom slu?aju sudjelovanje bi Vam predstavljalo znatno manje financijsko optere?enje nego na kongresima bilo gdje u Europi.

Tijekom zadnjeg dana kongresa, u nedjelju 1. srpnja odrat ?e se otvorena diskusija gdje ?e svi sudionici mo?i postavljati pitanja stru?njacima na podru?ju laserske aplikacije. U istoj vrijeme odravat ?e se i proslava 30. godinjice EMLE (European medical laser association), drutva koje je osnovano u vicarskoj.

Bili bismo Vam zahvalni ukoliko biste informaciju o kongresu prosljedili vaim djelatnicima i suradnicima,a ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje stojimo na raspolaganju za daljnje informacije na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prilog 1 - Pozivno pismo

Prilog 2 - Satnica kongresa


Srda?an pozdrav,

Dijana Kanjuh, univ.bacc.oec

asistentica dr med Zlatka imunovi?a, FMH, ass.prof

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno