Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

Organiziran te?aj normalnog pokreta Bobath koncepta

U organizaciji UFFBiH uspjeno je organiziran te?aj Normalnog pokreta Bobath koncepta. Te?aj je odran u hotelu Reumal u Fojnici 29. i 30. 05. ove godine.

Voditeljica te?aja, G?a. Doris Kutscher-Meurer, IBITA napredni instructor i ?lan Izvrnog odbora IBITA-e, je na vrlo zanimljiv i originalan na?in upoznala polaznike te?aja o principima Bobath koncepta i osnovama Normalnog pokreta. Uivala je u boravku u naoj zemlji i dala najve?e pohvale organizaciji te?aja, a isto zadovoljstvo te?ajem i organizacijom te?aja iskazali su i polaznici. Ve? je, sa istom instruktoricom, dogovoren i naredni te?aj Normalnog pokreta i Osnovni Bobath te?aj za tretman odraslih neurolokih pacijenata, a isti bi trebali biti organizirani naredne godine. Datume i detaljime vezane za naredne te?ajeve ?emo objaviti kada za to bude vrijeme.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

Bobath concept 1Bobath concept 2Bobath concept 3Bobath concept 4Bobath concept 5Bobath concept 6

 

Dragi ?lanovi UFFBiH, kolege i simpatizeri UFFBiH!

Zadovoljstvo mi je obavijestiti vas da sam, u periodu 07. 10. 05. ove godine bila gost promatra? na Generalnoj skuptini ER-WCPT-a koja se odravala u Kopenhagenu, Danska, a na poziv predsjednice ER-WCPT-a g?e Sarah Bazin.

Skuptina je bila vrlo uspjena i imala sam priliku razgovarati sa predstavnicima svih zemalja ?lanica ER-WCPT-a (ukupno 36 zemalja), a najvanije od svega je da sam imala radni ru?ak sa generalnom tajnicom WCPT-a Brendom Myers sa kojom sam raspravljala i dogovarala detalje oko nae, ranije poslane, Aplikacije za ?lanstvo u WCPT-u.

Za vrijeme boravka u Kopenhagenu sam imala prigodu u nekoliko navrata razgovarati i sa predsjednicom WCPT-a Marilyn Moffat, koja me uvjerila da je pitanje naeg ?lanstva u WCPT-u samo pitanje dana i tehni?kih pojedinosti, jer ona smatra da naa Aplikacija zadovoljava sve uvjete, kao i dokumenti koje smo poslali uz aplikaciju.

Za nas ovo ima veliki zna?aj jer ?e ?lanstvo u WCPT-u omogu?iti napredak nae struke i podrku WCPT-a UFFBiH u svim naim budu?im aktivnostima.

Ovom prilikom elim pozvati sve fizioterapeute koji nisu ?lanovi UFFBiH, a koji ele ostvariti svoja prava i unaprijediti svoj status i struku da postanu ?lanovi UFFBiH i na taj na?in omogu?e pristup svim aktivnostima, ostvare pravo na sve prednosti koje prua ?lanstvo u WCPT-u i omogu?e si slobodan pristup informacijama, kao i da dobiju mogu?nost zapoljavanja u svim zemljama ?lanicama WCPT-a.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

Izvjestaj Kopenhagen Gen.meeting kopen

Izvjestaj Kopenhagen  - Koktel

Izvjestaj Kopenhagen  - Koktel - Svecana vecera

Izvjestaj Kopenhagen  - Koktel 1

 

 

RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II

U hotelu Reumal u Fojnici je 05. i 06. 04. ove godine uspjeno je, kao i uvijek do sada, organiziran i odraan TE?AJ-RADIONICA MANUALNE TERAPIJE (II) na temu: Tretman donjeg uda (kuk, koljeno, gleanj/stopalo).

RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-1RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-2RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-3Drugi po redu te?aj manualne terapije ponovo je, jako zanimljivo i interaktivno, vodio Mr. sc. A. Stoi?, dr.med. Polaznici te?aja, njih 13 ?lanova UFFBiH iz cijele Federacije BiH, uivali su usvajaju?i znanja od ovog jako zanimljivog i rje?itog predava?a.

RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-4RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-5RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-6Naredni te?aj Manualne terapije na temu: Obrada ruke, bit ?e vjerovatno naredne godine, a ako bude zainteresiranih, mogu?e je, u dogovoru sa dr. Stoi?em, ponovo organizirati Prvi te?aj/radionicu za tretman lumbalne kraljenice i sakroilijaklanih zglobova.

RADIONICA MANUALNE TERAPIJE II-7Zhavaljujemo ljubaznom osoblju hotela Reumal na usluzi i gostoprimstvu koje uvijek pokau kada organiziramo doga?anja u njihovoj ustanovi.

 

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmovi?

 

Poziv za radionicu manuelne terapije

 

POZIV

Za radionicu Manualne terapije

 

UFFBiH organizira, drugu po redu, radionicu Manualne terapije na temu Tretman donjeg uda, a koju ?e ponovo voditi Mr.sc Aleksandar Stoi?, dr.med.

Radionica ?e se odrati 05. i 06. 04. 2014. godine u Hotelu Reumal u Fojnici. Cijena kotizacije za ovu dvodnevnu radionicu iznosi 220,00 KM, a u cijenu su ura?unati materijali za radionicu i kave u pauzi radionice.

Za sve polaznike osiguran je smjetaj u hotelu Reumal po cijeni 44,50 KM, smjetaj u dvokrevetnoj sobi ( 24 KM doplata za jednokrevetnu), puni pansion sa koritenjem bazena i trim kabineta. Rezervacije smjetaja mogu se izvriti direktno na 030/838-800, 030/838-801, 030/838-802. ili kod ejle Imamovi? na tel: +387(0)61 763 743.

Za sve dodatne informacije moete se obratiti Damiru Operhalu, predsjedniku Odbora za obrazovanje i usavravnje UFFBiH na tel: +387(0)61 490 350 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Molimo sve zainteresovane da svoje prijav izvre najkasnije do 20. 03. 2014. na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , a uplatu kotizacije izvre na broj iro ra?una UFFBiH: 1610000081420065 kod Raiffeisen bank dd, Sarajevo sa punim imenom i prezimenom i adresom stanovanja.


Predsjednik Odbora za obrazovanje UFF

Damir Operhal


Poziv moete pogledati OVDJE!

 

TE?AJ-RADIONICA MANUALNE TERAPIJE (II)


Potovani ?lanovi,


Poziv za te?aj - radionicu manuelne terapije (II) moete preuzeti OVDJE!

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno