Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

Tečaj KEY PRINCIPLES OF NORDIC SYSTEM: KALTENBORN-EVJENTH OMT (KE-OMT)

uffbih logo

Po prvi put u BiH, UFFBiH sa zadovoljstvom najavljuje:

 

Tečaj KEY PRINCIPLES OF NORDIC SYSTEM: KALTENBORN-EVJENTH OMT (KE-OMT)


Voditelj tečaja Cesar Hidalgo, licencirani instruktor OMT, Španjolska
Datum održavanja: 22. - 25. 10. 2020. godine
Mjesto održavanja: Hotel Terme, Ilidža
Rana kotizacija (do 31. 06.) za članove UFFBiH: 350,00 eura (700,00 KM)
Rana kotizacija za nečlanove: 420,00 Eura (840,00 KM)

 

Nakon 31. 06. kotizacija za članove 400,00 € (800,00 KM), za nečlanove 450,00 € (900,00 KM)
U kotizaciju uključeno: prisustvo tečaju, prijevod s engleskog jezika, knjiga (na engleskom), kafe pauze i ručkovi za 4 dana tečaja.
Za članove UFFBiH moguće plaćanje u jednakim ratama.
Kao prijava će se smatrati uplata Avansa u iznosu 200,00 KM

 

Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Minimalan broj učesnika 16, maksimalan 20.


Uplate kotizacije na žiro račun UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD

 

Za uplate iz inozemstva:
BENEFICIAR
Y BANK:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE
RZBABA2S
IBAN CODE:

BA391610000081420065

 

 

Za sva pitanja obratite se na tel. +38766909218

 

 

POZIV ZA IV MEĐUNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

Kongres UFF 2 2020

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Iako smo se svi radovali našem IV kongresu fizioterapeuta BiH i s radošću iščekivali datum, morali smo odgoditi kongres zbog pandemije Corona virusa koji je cijeli svijet i sve aktivnosti stavio u neku novu dimenziju. Ipak, u nadi da će se cijela ova, za sve teška situacija smiriti i da ćemo se ipak sresti i družiti licem u lice, dogovorili smo nove datume održavanja IV međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH. Udruženje/Udruga fizioterapeuta u Bosni i Hercegovini (UfuBiH) i UFFBiH su donijeli odluku da IV međunarodni kongres fizioterapeuta BiH bude po istim uvjetima kako je bilo planirano. Jedina izmjena je dodatak nove teme: COVID-19 i mogućnost izlaganja na daljinu (online).

IV međunarodni kongres fizioterapeuta BiH  će se održati 21. - 23. 05. 2021. godine u hotelu Sunce u Neumu

Kongres će kao i do sada biti prilika za sve kolege da prezentiraju svoje znanje i vještine ali i steknu novo znanje i vještine.

Moto četvrtog kongresa je „Edukacija je terapija“ jer želimo i na ovaj način unaprijediti znanje i vještine fizioterapeuta u njihovom radu s pacijentima. Zbog toga smo pripremili  zanimljive radionice za vrijeme kongresa, a svaku radionicu će voditi eminentni  međunarodni stručnjaci iz tog polja.

Zbog toga bi nam bilo iznimno drago da svojim učešćem/sudjelovanjem pomognete kako bi ovaj Kongres uspješno ostvarili kao i poboljšali fizioterapijsku djelatnost i unaprijedili struku.

 

U kotizaciju kongresa je uključeno: 

Prisustvo svim predavanjima i radionicama kongresa,
Kongresni materijali,
Coctail nakon otvaranja kongresa (petak),
Ručak u subotu i svečana večera (bez pića) i sve kafe pauze za vrijeme trajanja kongresa.
Rana kotizacija do: 30. 03. 2021.
Za članove UFFBiH, UFTRS i članove udruženja s kojima imamo potpisan sporazum o suradnji:
Rana kotizacija: 250,00 KM, kasna kotizacija (nakon 30. 03.): 320,00 KM
Za nečlanove: Rana kotizacija 350,00 KM, Kasna kotizacija 420,00 KM
Za studente : 150,00 KM (bez svečane večere)
Dnevna kotizacija (subota) bez svečane večere: 130,00 KM
Dnevna kotizacija sa svečanom večerom 180,00 KM
Dnevna kotizacija uključuje: prisustvo kongresu , kongresne materijale, ručak (subota) i dvije kafe pauze.

 

Uplatu kotizacije možete izvršiti na žiro račun UFFBiH: 1610000081420065 Raiffeisen bank dd Sarajevo


Za uplate iz inozemstva:
BENEFICIAR
Y BANK:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE
RZBABA2S
IBAN CODE:
BA391610000081420065

 

Za sve sudionike kongresa osigurali smo smještaj u sklopu hortela Sunce, Neum


Cijene smještaja:
Jednokrevetna soba, noćenje s doručkom: 105,00 KM
Dvokrevetna soba s doručkom po osobi 1/2; 70,00 KM
Trokrevetna soba s doručkom po osobi1/3: 70,00 KM
Rezervacije smještaja na telefon: +387 36 880 033 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 01. 05. 2020.
Za dobru zabavu u toku svečane večere pobrinuti će se band Natura Orchestra koji je i na prošlom kongresu oduševio sve sudionike izvrsnom svirkom.

Za sve informacije o kongresu, možete se obratiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na tel. +387 66 909 218.

  

Očekujemo vas uz srdačnu dobrodošlicu!

Organizacijski odbor
IV međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH

  

UPUSTVO ZA AUTORE!

 

Poziv za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

POZIV
Za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

KMT kratka objava

 

U suradnji s Inel d.o.o. Maglaj, UFFBiH organizuje seminar/radionicu Kinesio Taping metode koji ?e voditi osobno dr. Kenzo Kase, utemeljitelj Kinesio Taping koncepta.

Dr. Kase je krenuo na vii nivo razumijevanja Kinesio Medical Taping-a (KMT.) Ovo je nadogradnja tapinga mii?a i zglobova koji su temelj koncepta Elasti?nog terapijskog taping-a. Ali KMT ide nekoliko koraka dalje kako bi utjecao na komplicirane i teke medicinske izazove kao to su bol nakon operacija, CRPS, problemi cirkulacije i fantomska bol. DR. Kase je u misiji predstavljanja ovog naprednijeg koncepta taping-a klini?arima.

U ?etrdeset i vie godina od kad je razvijena tehnika elasti?nog terapeutskog taping-a ili Kinesio Taping metoda", materijali i tehnike su zna?ajno napredovali. Na po?etku, Kinesio se smatrao tretmanom za mii?e i zglobove. Kroz eksperimentiranje, originalno istraivanje se moglo fokusirati na Hidro-kineti?ku teoriju, uz naglasak na ponaanje teku?ina u tijelu. Ova teorija je vodila do novih tehnika omogu?avaju?i zdravi protok limfe, kapilara i drugih hidro"elemenata unutar zdravog tijela. Teorija i praksa taping-a su se pomaknuli na limfotok i nadalje na fascijalni sistem tijela i njegove prilagodbe ili oporavak tijela. Uz stalno proirivanje razli?itosti stanja pacijenata i medicinskih situacija, mogu?nosti Kinesio Taping metode nastavljaju i?i naprijed.
U?imo Kinesio Medical Taping primjenu u medicinske i sportske svrhe. Iako su sportisti najprepoznatljiviji pacijenti Kinesio Taping metode vie od 85% of Kinesio Taping aplikacija nisu sportske. Kinesio Taping ide puno dalje od potpore mii?ima i intenzivnom pokretu. Trake imaju takve osobine koje omogu?avaju jako irok spektar aplikacija u kojima su uspjene, kao to su ligamenti, zadebljanja, elasti?nost.

Razlog zbog kojeg se Kinesio Medical Taping ne moe odvojiti od postoje?ih Kinesio Tape proizvoda jest taj da su Kinesio proizvodi proizvedeni izri?ito za specifi?ne fizioloke i neuroloke u?inke za svaku Kinesio Taping aplikaciju. Nije dovoljno sagledati samo preskriptivno gledite, nego je vano razumjeti odre?ene temeljne principe: svaki simptom, svako stanje i svaki pacijent su jedinstveni. Samo kroz temeljitu procjenu, znanje koncepata fiziologije i tapinga, svjesnost kvaliteta same trake i, najvanije, situacije svakog pacijenta, moemo posti?i optimalne rezultate.

Seminar/radionica Kinesio Medical Taping metode ?e se odrati 23. 04. 2019. u hotelu Terme, Ilida s po?etkom u 17:00.

Program seminara/radionice

17:00 17:10 Dr. Kase Video

17:10 17:20 Prezentacija dr. Koss

17:20 18:30 Prezentacija Dr. Kase

18:30 19:00 Hands on" radionica, voditelj dr. Kase

Dr. Kenzo Kase ?e raditi KMT na pacijentima: s edemom nakon operativnog zahvata, cerebralnom paralizom (dijete) i neurolokim poreme?ajem.
Potrebno je da svi polaznici seminara/radionice obavezno ponesu makaze/kare za potrebe prakti?nog dijela

Kotizacija za seminar/radionicu uklju?uje: prisustvo predavanjima i prakti?noj radionici, jednu Kinesio Taping traku i osvjeenje nakon seminara/radionice.

Cijena kotizacije:
?lanovi UFFBiH i UFTRS 50,00 KM
Ne?lanovi 80,00 KM

Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 20. 04. 2019.

Uplatu kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK ili gotovinom na licu mjesta prije seminara/radionice.

Za sva pitanja moete se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na 066 909 218.

Orginalni poziv moete preuzeti OVDJE!

Va UFFBiH

 

Procjena senzomotornog razvoja , osnove neurazvojnog, senzorno integracijskog i Vojta koncepta

uffbih logo

UFFBiH organizira dvije jednodnevne radionice na temu: Procjena senzomotornog razvoja , osnove neurazvojnog, senzorno integracijskog i Vojta koncepta koje ?e se odrati u Tuzli, 13. i 14. 04. 2019.

Radionice imaju za cilj upoznati polaznike s osnovama procjene senzomotornog razvoja djece i mogu?nostima tretmana kroz senzorno-integracijski pristup, neurorazvojni Bobath koncept i metodu po Vojti.

Voditelji radionice su: Maja Lenard imunac, prvostupnica fizioterapije,Vojta terapeut, Schroth terapeut; Ivana Vukovi?, dipl. fizioterapeut , neurorazvojni Bobath terapeut i Mihaela Grubii?, dipl. physioth.bacc.occupp.therap, SIAT intruktorica, NDT terapeut, MAES terapeut.

Broj u?esnika po radionici je 15, a prednost imaju ?lanovi UFFBiH

Cijena kotizacije:

Za ?lanove UFFBiH: 90,00 KM

Za ?lanove UFFBiH studente: 70,00 KM

Za ne?lanove 120,00 KM

Uplatu kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD

Kotizacija uklju?uje: prisustvo radionici, dvije kafe pauze i ru?ak.

Sudjelovanje na radionici moete prijaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili direktno kolegi Nedimu Gradaki?u na telefon: 061630736 najkasnije do 01. 04. 2019. godine.

 

PROGRAM RADIONICE:

08.30 - 10.00 Osnove senzomotornog razvoja i terapije senzorne integracije

10.00 - 10.15 Pauza

10.15 - 11.45 Neurorazvojna Bobath terapija i osnove handlinga

11.45 - 13.00 Pauza za ru?ak

13.00 - 14.30 Vojta

14.30 - 14.45 Pauza

14.45 - 16.15 Prakti?na radionica

16.15 - 16.30 Pauza

16.30 17.30 Pitanja; Zavretak

 

Orginalni poziv moete preuzeti OVDJE!

                                                                                               

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

uffbih logo

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

 

Theraband te?aj, voditelj: Dragan Dimitrijevi?, licencirani instruktor TheraBand Akademy

Datum odravanja: 15. 17. 03. 2019. /dva dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Cijena za ?lanove UFFBiH 450,00 KM, za ne?lanove 550,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14. Sarajevo

Tko moe prisustvovati:

Fizioterapeuti, kondicioni i sportski treneri, fitness treneri, shiatsu prakti?ari, lekari - Fizijatri

Nakon odsluanih predavanja polaznici te?aja polau test u teroetskoj i prakticnoj formi i ukoliko imaju vise od 80% ta?nih odgovora dobijaju certifikat o uspeno zavrenom Theraband te?aju, u suprotnom dobijaju certifikat da su prisustvovali edukaciji i imaju mogu?nost naknadno polagati teoretski dio testa.

Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 100,00 KM

Schrot te?aj I dio, voditelj: Nikola Jevti?, licencirani ISST instruktor,

Datum odravanja: 17.04.2019.-21.04.2019./pet dana.

Mjesto odravanja: SKB Mostar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Te?aj se odrava u dva dijela po pet dana. Prednost odravanja te?aja u dva dijela je u tome da fizioterapeuti mogu ste?i prakti?no iskustvo izme?u dva dijela te?aja. Ovo je jako vano zbog implementacije programa za skolioze u dnevnu rutinu. Te?aj u dva dijela je lake isplanirati tako da se iskoriste vikendi. Po zavretku oba dijela, polaznici dobijaju certifikat o zavrenom te?aju.

Tko moe prisustvovati: fizioterapeuti, kineziterapeuti, lije?nici, ako rade kao fizioterapeuti. Lije?nici mogu sudjelovati po punoj cijeni, ali ne mogu dobiti ISST-Schrot certifikat. Minimalan broj polaznika 12.

Cijena za ?lanove UFFBiH za oba dijela te?aja: 1900,00 KM, I dio: 950,00 KM,

Cijena za ne?lanove za oba dijela te?aja 2200,00 Km, I dio 1100,00 KM. Mostar. II dio septembar.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Datum odravanja II dijela: 25. 29. 09. 2019.

Te?aj limfne drenae po Vodderu, Osnovni te?aj, voditelj: Silva Uri?, licencirani instruktor MLD po dr. Vodderu,

Datum odravanja: 11. 15. 09. 2019./pet dana

Mjesto odravanja: Tuzla ili Fojnica

Te?aj programa je proiziao i uz sudjelovanje Vodder Akademie International iz Austrije, izvorne i vode?e kole za tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu i kompleksno tretiranje limfedema (CDT complex decongestive therapy).  

Te?aj se sastoji od ukupno tri dijela: Osnovni te?aj, Terapija I i Terapija II i III

Na Osnovnom te?aju polaznici nau?e osnovne tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu, nau?e anatomiju i fiziologiju limfnog sistema, u?inak manualne limfne drenae na tijelo, indikacije i kontraindikacije za MLD. Po uspjeno zavrenom osnovnom te?aju, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikata i mogu nastaviti sljede?e te?ajeve. Tek po zavretku sva tri te?aja, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat limfoterapeuta po dr. Vodderu.      

Cijena za ?lanove UFFBiH za Osnovni te?aj 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove: 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 12.

Te?aj Neurodinamike, Gornji i Donji kvadrant, Voditelj: Elena Bueno Gracia, licencirani NDS instruktor,

Datum odravanja: 10. 13. 10. 2019./ ?etir dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Te?aj neurodinamike objedinjuje procjenu i tretman gornjeg i donjeg kvadranta uz teorijsku i prakti?nu nastavu. Po zavretku te?aja, svi polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat NDS Solution.

Cijena za ?lanove UFFBiH 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Dijagnosti?ki MSK Ultrazvuk, I dio, voditelj: Zoran Filipovi?, licencirani Sonoskills instruktor,

Datum odravanja: Oktobar, 2019./tri dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

SonoSkills je vode?a svjetska edukacijska ustanova na podru?ju treninga iz MSK ultrazvu?ne dijagnostike i anatomije. Edukacija je namijenjena zdravstvenim profesionalcima: lije?nicima i fizioterapeutima

Cijena 1100,00 eura, za ?lanove UFFBiH mogu?nost pla?anja na 4 rate.

Radionica Manualne terapije I, voditelj radionice: Dr. Aleksandar Stoi?

Datum odravanja: bit ?e najavljeno

Mjesto odravanja? Radionica: Osnove radiologije u fiizioterapij

Datum odravanja: bit ?e najavljeno za svaku poslovnicu UFFBiH

Mjesto odravanja: u pet poslovnica UFFBiH

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno