Home

Na ovom dijelu sajta možete vidjeti radove naših kolega i saradnika koji su prezentirani na kongresima, seminarima i sli?no...

 

Begovi? Adi - Naj?eš?i deformiteti stopala i ki?menog stuba kod djece

Goran ?eki? - Uticaj sporta na socijalni i psihofizi?ki razvoj djece

Mirsad Muftic - Fizikalna th u zajednici MM 2010

Damir Operhal - REHABILITACIJA KOMPARTMENT SINDROMA NAKON PRELOMA PODKOLJENICE

Marijana Pani? Savi? - PREVENCIJA POREME?AJA DRŽANJA TELA KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA

Mirjana Dujmovi? - UTJECAJ OSTEOPATSKIH TEHNIKA NA REHABILITACIJU FRAKTURE KIRURŠKOG VRATA HUMERUSA

Damir Hadži? - Aneurizma i hemipareza

Gilbert Hofmann, bacc. physio - UVOD U RAZVOJ SMJERNICA U FIZIKALNOJ TERAPIJI

Mirjana Dujmovic - EBP izlaganje - PRAKSA TEMELJENA NA DOKAZIMA

Arifa Zubovi? i Adis Adilovic - Rehabilitacija

Haris Begovi? - Detection of the electromechanical delay and its components during voluntary isometric contraction of the quadriceps femoris muscle

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 39 
Članova : 91
SadrĆŸaj : 87
Posjete SadrĆŸajima : 249458
Facebook Image