Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

XXIII sjednica Upravnog odbora UFFBiH je održana u subotu, 23. 05. teku?e godine u hotelu Hollywood na Ilidži.

Na dnevnom redu sjednice pod to?kom 1. je predsjednica UFFBiH podnijela izvještaj o putovanju u Singapore na 18. Generalnu skupštinu WCPT na kojoj je održana sve?ana ceremonija prijema u ?lanstvo WCPT (Izvještaj o tome možete pogledati ispod).
Pod to?kom 2. Se raspravljalo o neopozivoj ostavci dosadašnjeg blagajnika Amira Handži?a te je donešena odluka o njegovom razrješenju, a na mjesto vršitelja dužnosti blagajnika UFFBiH izabran je Damir Operhal, koji ?e ovu dužnost obavljati do imenovanja na sljede?oj sjednici Skupštine UFFBiH. Pod istom to?kom dnevnog reda je donešena odluka i da se briše deponovani potpis Amira Handži?a, a deponuje potpis Damira Operhala kako bi se mogle obavljati potrebne financijske transakcije.
Zbog preuzimanja dužnosti VD blagajnika, Damir Operhal je smijenjen sa dužnosti predsjednika odbora za obrazovanje i usavršavanje, a na mjesto predsjednika ovog odbora imenovana je Šejla Imamovi?, dosadašnja predsjednica poslovnice Zenica-Srednja Bosna. Donešena je i odluka da se konsultira Esad Hamzi? iz Olova o mogu?nosti preuzimanja dužnosti predsjednika poslovnice Zenica-Srednja Bosna.
Pod to?kom 3. Dnevnog reda sjednice raspravljalo se o ostavci Melihe Piri?, predsjednice poslovnice Tuzla, koja je dala ostavku iz privatnih razloga.
Upravni odbor je donio odluku da se raspiše natje?aj za izbor predsjednika poslovnice Tuzla najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ove odluke. Tako?er je donešena odluka o raspisivanju istog natje?aja za mjesto predsjednika poslovnice Biha?.
U sklopu to?ke 4. Dnevnog reda se raspravljalo o, do sada poduzetim, aktivnostima i radu UFFBiH, te o popisu sudionika te?ajeva normalnog pokreta i Osnovnog Bobath te?aja i zaklju?eno je da je broj polaznika popunjen za Osnovni Bobath te?aj, a za Normalni pokret ima još par mjesta jer je maksimalni broj polaznika 20.
Pod istom to?kom dnevnog reda su donešene odluke o budu?im aktivnostima UFFBiH, a najvažnija odluka u tom smislu je organizacija 2. Me?unarodnog kongresa fizioterapeuta BiH koji ?e se održati:
12. - 14. maja/svibnja 2016. godine.
Pod to?kom 5. Dnevnog redao dlu?eno je da se XXIV sjednica Upravnog odbora UFFBiH održi u septembru.

Posljednje dodano

Popularno