Home

Tečaj KEY PRINCIPLES OF NORDIC SYSTEM: KALTENBORN-EVJENTH OMT (KE-OMT)

uffbih logo

Po prvi put u BiH, UFFBiH sa zadovoljstvom najavljuje:

 

Tečaj KEY PRINCIPLES OF NORDIC SYSTEM: KALTENBORN-EVJENTH OMT (KE-OMT)


Voditelj tečaja Cesar Hidalgo, licencirani instruktor OMT, Španjolska
Datum održavanja: 22. - 25. 10. 2020. godine
Mjesto održavanja: Hotel Terme, Ilidža
Rana kotizacija (do 31. 06.) za članove UFFBiH: 350,00 eura (700,00 KM)
Rana kotizacija za nečlanove: 420,00 Eura (840,00 KM)

 

Nakon 31. 06. kotizacija za članove 400,00 € (800,00 KM), za nečlanove 450,00 € (900,00 KM)
U kotizaciju uključeno: prisustvo tečaju, prijevod s engleskog jezika, knjiga (na engleskom), kafe pauze i ručkovi za 4 dana tečaja.
Za članove UFFBiH moguće plaćanje u jednakim ratama.
Kao prijava će se smatrati uplata Avansa u iznosu 200,00 KM

 

Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Minimalan broj učesnika 16, maksimalan 20.


Uplate kotizacije na žiro račun UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD

 

Za uplate iz inozemstva:
BENEFICIAR
Y BANK:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE
RZBABA2S
IBAN CODE:

BA391610000081420065

 

 

Za sva pitanja obratite se na tel. +38766909218

 

 

POZIV za XI sjednicu Skupštine UFFBiH 14:00h, hotel ‘’TERME’’-Ilidža, Sarajevo

uffbih logo

U skladu s članovima 45., i 46., Statuta UFFBiH, predsjednik Skupštine UFFBiH objavljuje:

POZIV 

za XI sjednicu Skupštine UFFBiH

14:00h, hotel ‘’TERME’’-Ilidža, Sarajevo

Poštovano članstvo UFFBiH,

Pozivamo Vas, da prisustvujete XI, redovnoj sjednici Skupštine UFFBiH. UFFBiH je u periodu od prošle sjednice Skupštine UFFBiH, imao mnoge aktivnosti i od ineteresa i značaja za struku, a planirane aktivnosti za 2020 godinu također smatramo izuzetno važnima.

U skladu sa navedenim, smatramo da je prijava delagata, a koji će u ime vaše ustanove i poslovnice prisustvovati sjednici iz poziva, zaista Vaša strukovna, a ne obaveza prema UFFBiH.

Sjednica će biti održana 29.02.2020godine, sa početkom u 14:00h, a u prostorijama hotela ''TERME'', u Sarajevu-Ilidza.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika X sjednice Skupštine
  2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja za 2019.
  3. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2019.
  4. Usvajanje Plana aktivnosti za 2020.
  5. Razno

Molimo vas da se odazovete pozivu i svoj dolazak potvrdite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

                                                                                               

Predsjednik Skupštine, Jasmin Avdović

 

Orginalni poziv  možete preuzeti OVDJE!

 

POZIV ZA IV MEĐUNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

Kongres UFF 2 2020

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Iako smo se svi radovali našem IV kongresu fizioterapeuta BiH i s radošću iščekivali datum, morali smo odgoditi kongres zbog pandemije Corona virusa koji je cijeli svijet i sve aktivnosti stavio u neku novu dimenziju. Ipak, u nadi da će se cijela ova, za sve teška situacija smiriti i da ćemo se ipak sresti i družiti licem u lice, dogovorili smo nove datume održavanja IV međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH. Udruženje/Udruga fizioterapeuta u Bosni i Hercegovini (UfuBiH) i UFFBiH su donijeli odluku da IV međunarodni kongres fizioterapeuta BiH bude po istim uvjetima kako je bilo planirano. Jedina izmjena je dodatak nove teme: COVID-19 i mogućnost izlaganja na daljinu (online).

IV međunarodni kongres fizioterapeuta BiH  će se održati 21. - 23. 05. 2021. godine u hotelu Sunce u Neumu

Kongres će kao i do sada biti prilika za sve kolege da prezentiraju svoje znanje i vještine ali i steknu novo znanje i vještine.

Moto četvrtog kongresa je „Edukacija je terapija“ jer želimo i na ovaj način unaprijediti znanje i vještine fizioterapeuta u njihovom radu s pacijentima. Zbog toga smo pripremili  zanimljive radionice za vrijeme kongresa, a svaku radionicu će voditi eminentni  međunarodni stručnjaci iz tog polja.

Zbog toga bi nam bilo iznimno drago da svojim učešćem/sudjelovanjem pomognete kako bi ovaj Kongres uspješno ostvarili kao i poboljšali fizioterapijsku djelatnost i unaprijedili struku.

 

U kotizaciju kongresa je uključeno: 

Prisustvo svim predavanjima i radionicama kongresa,
Kongresni materijali,
Coctail nakon otvaranja kongresa (petak),
Ručak u subotu i svečana večera (bez pića) i sve kafe pauze za vrijeme trajanja kongresa.
Rana kotizacija do: 30. 03. 2021.
Za članove UFFBiH, UFTRS i članove udruženja s kojima imamo potpisan sporazum o suradnji:
Rana kotizacija: 250,00 KM, kasna kotizacija (nakon 30. 03.): 320,00 KM
Za nečlanove: Rana kotizacija 350,00 KM, Kasna kotizacija 420,00 KM
Za studente : 150,00 KM (bez svečane večere)
Dnevna kotizacija (subota) bez svečane večere: 130,00 KM
Dnevna kotizacija sa svečanom večerom 180,00 KM
Dnevna kotizacija uključuje: prisustvo kongresu , kongresne materijale, ručak (subota) i dvije kafe pauze.

 

Uplatu kotizacije možete izvršiti na žiro račun UFFBiH: 1610000081420065 Raiffeisen bank dd Sarajevo


Za uplate iz inozemstva:
BENEFICIAR
Y BANK:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE
RZBABA2S
IBAN CODE:
BA391610000081420065

 

Za sve sudionike kongresa osigurali smo smještaj u sklopu hortela Sunce, Neum


Cijene smještaja:
Jednokrevetna soba, noćenje s doručkom: 105,00 KM
Dvokrevetna soba s doručkom po osobi 1/2; 70,00 KM
Trokrevetna soba s doručkom po osobi1/3: 70,00 KM
Rezervacije smještaja na telefon: +387 36 880 033 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 01. 05. 2020.
Za dobru zabavu u toku svečane večere pobrinuti će se band Natura Orchestra koji je i na prošlom kongresu oduševio sve sudionike izvrsnom svirkom.

Za sve informacije o kongresu, možete se obratiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na tel. +387 66 909 218.

  

Očekujemo vas uz srdačnu dobrodošlicu!

Organizacijski odbor
IV međunarodnog kongresa fizioterapeuta BiH

  

UPUSTVO ZA AUTORE!

 

UFFBiH organizuje te?ajeve:

uffbih logo

NORMALNI POKRET
Koji ?e se odrati 30. 11./01. 12. 2019. godine. Te?aj ?e voditi renomirana instruktorica Bobath koncepta, Doris Kutcher Meurer, ?lan Izvrnog odbora IBITA-e. Te?aj Normalnog pokreta je preduslov/preduvjet za poha?anje Osnovnog Bobath te?aja za tretman odraslih osoba s neurolokim smetnjama.
Cijena te?aja Normalnog pokreta za ?lanove UFFBiH je 370,00 KM, za ne?lanove 470,00 KM
Minimalan broj polaznika 12, maksimalno 20.
U skladu sa smjernicama IBIT-e te?aj mogu poha?ati fizioterapeuti sa zavrenom najmanje Viom ili visokom kolom.

OSNOVNI BOBATH te?aj
za tretman odraslih neurolokih pacijenata koji ?e se odrati 21.03-28.03.2020. (I dio) i
20.06-27.06.2020. (II dio).
Te?aj ?e voditi renomirana instruktorica Bobath koncepta, Doris Kutcher Meurer, ?lan Izvrnog odbora IBITA-e.
U kotizaciju je uklju?eno prisustvo teorijskoj i prakti?noj nastavi, skripta prevedena i kafe pauze.
Cijena kotizacije Osnovnog Bobath te?aja je 2.800,00 KM, za ne?lanove 3.300,00 KM
Minimalan broj polaznika 10, maksimalno 12.
Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata bespovratnog avansa u iznosu 300,00 KM
Za ?lanove UFFBiH mogu?e je pla?anje u 6 rata s tim da je prva rata bespovratni avans u iznosu 300,00 KM.
Uplate kotizacije na iro ra?un UFFBiH, 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BiH
Za INO uplate:
BENEFICIAR:UFF F BiH
?amila Avdi?a 31,71000 Sarajevo
Y BANK:RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610000081420065

 

Za sva pitanja, obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na +387 66 90 92 18

 

Poziv za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

POZIV
Za seminar/radionicu Kinesio Taping metode

KMT kratka objava

 

U suradnji s Inel d.o.o. Maglaj, UFFBiH organizuje seminar/radionicu Kinesio Taping metode koji ?e voditi osobno dr. Kenzo Kase, utemeljitelj Kinesio Taping koncepta.

Dr. Kase je krenuo na vii nivo razumijevanja Kinesio Medical Taping-a (KMT.) Ovo je nadogradnja tapinga mii?a i zglobova koji su temelj koncepta Elasti?nog terapijskog taping-a. Ali KMT ide nekoliko koraka dalje kako bi utjecao na komplicirane i teke medicinske izazove kao to su bol nakon operacija, CRPS, problemi cirkulacije i fantomska bol. DR. Kase je u misiji predstavljanja ovog naprednijeg koncepta taping-a klini?arima.

U ?etrdeset i vie godina od kad je razvijena tehnika elasti?nog terapeutskog taping-a ili Kinesio Taping metoda", materijali i tehnike su zna?ajno napredovali. Na po?etku, Kinesio se smatrao tretmanom za mii?e i zglobove. Kroz eksperimentiranje, originalno istraivanje se moglo fokusirati na Hidro-kineti?ku teoriju, uz naglasak na ponaanje teku?ina u tijelu. Ova teorija je vodila do novih tehnika omogu?avaju?i zdravi protok limfe, kapilara i drugih hidro"elemenata unutar zdravog tijela. Teorija i praksa taping-a su se pomaknuli na limfotok i nadalje na fascijalni sistem tijela i njegove prilagodbe ili oporavak tijela. Uz stalno proirivanje razli?itosti stanja pacijenata i medicinskih situacija, mogu?nosti Kinesio Taping metode nastavljaju i?i naprijed.
U?imo Kinesio Medical Taping primjenu u medicinske i sportske svrhe. Iako su sportisti najprepoznatljiviji pacijenti Kinesio Taping metode vie od 85% of Kinesio Taping aplikacija nisu sportske. Kinesio Taping ide puno dalje od potpore mii?ima i intenzivnom pokretu. Trake imaju takve osobine koje omogu?avaju jako irok spektar aplikacija u kojima su uspjene, kao to su ligamenti, zadebljanja, elasti?nost.

Razlog zbog kojeg se Kinesio Medical Taping ne moe odvojiti od postoje?ih Kinesio Tape proizvoda jest taj da su Kinesio proizvodi proizvedeni izri?ito za specifi?ne fizioloke i neuroloke u?inke za svaku Kinesio Taping aplikaciju. Nije dovoljno sagledati samo preskriptivno gledite, nego je vano razumjeti odre?ene temeljne principe: svaki simptom, svako stanje i svaki pacijent su jedinstveni. Samo kroz temeljitu procjenu, znanje koncepata fiziologije i tapinga, svjesnost kvaliteta same trake i, najvanije, situacije svakog pacijenta, moemo posti?i optimalne rezultate.

Seminar/radionica Kinesio Medical Taping metode ?e se odrati 23. 04. 2019. u hotelu Terme, Ilida s po?etkom u 17:00.

Program seminara/radionice

17:00 17:10 Dr. Kase Video

17:10 17:20 Prezentacija dr. Koss

17:20 18:30 Prezentacija Dr. Kase

18:30 19:00 Hands on" radionica, voditelj dr. Kase

Dr. Kenzo Kase ?e raditi KMT na pacijentima: s edemom nakon operativnog zahvata, cerebralnom paralizom (dijete) i neurolokim poreme?ajem.
Potrebno je da svi polaznici seminara/radionice obavezno ponesu makaze/kare za potrebe prakti?nog dijela

Kotizacija za seminar/radionicu uklju?uje: prisustvo predavanjima i prakti?noj radionici, jednu Kinesio Taping traku i osvjeenje nakon seminara/radionice.

Cijena kotizacije:
?lanovi UFFBiH i UFTRS 50,00 KM
Ne?lanovi 80,00 KM

Prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 20. 04. 2019.

Uplatu kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK ili gotovinom na licu mjesta prije seminara/radionice.

Za sva pitanja moete se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na 066 909 218.

Orginalni poziv moete preuzeti OVDJE!

Va UFFBiH

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
Članova : 91
Sadržaj : 102
Posjete Sadržajima : 266551
Facebook Image