Home

uffbih logo

U Sarajevu je, 20. 03. 2018. godine, u hotelu Holiday Inn odrana konferencija na temu: Obrazovanje fizioterapeuta u BiH". Konferenciju su organizirale UfuBiH i UFFBiH, a u ciju definiranja problema u obrazovanju fizioterapeuta u BiH i pronalaenja rjeenja za postoje?e probleme.
Konferenciji je prisustvovala g?a. Sarah Bazin, predsjednica Europskog regiona Svjetske konfederacije fizioterapeuta (ERWCPT), koja je bila pozvana go?a i svojim dolaskom podrala rad UfuBiH i UFFBIH u rjeavanju ovih pitanja . U svom izlaganju je prikazala smjernice za obrazovanje fizioterapeuta u skladu s preporukama WCPT i istaknula portrebu i zna?aj obrazovanja koje ?e proizvesti kvalitetne fizioterapeute koji posjeduju dobro znanje, vjetine, kompetencije i samouvjerenost kako bi bili samostalni u radu i mogli donositi razumne odluke u klini?koj praksi.
Pored g?e. Bazin, konferenciji je prisustvovala i Mr. Mirjana Grubii?, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta, predstavnici fakulteta koji obrazuju fizioterapeute iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Prijedora, Travnik i Viteza. Pozivu su se odazvali i predstavnici Udruenja fizioterapeuta i radnih terapeuta Republike Srpske, Sindikata fizioterapeuta i Radnih terapeuta Republike Srpske, KDZIFBiH i KZTFBiH, ali i predstavnica Ministarstva zdravstva FBiH.
Na alost, pozivu za konferenciju se nije odazvalo niti jedno ministarstvo obrazovanja iz Federacije BiH niti Republike Srpske, kao ni predstavbnici Agencije za razvoj visokog kolstva i kontrolu kvalitete BiH niti Agencija za akreditacije visokokolskih ustanova Republike Srpske.
Najve?i problm u obrazovanju fizioterapeuta u BiH jeste postojanje osam fakulteta koji obrazuju fizioterapeute i svaki od njih izobrazbu radi prema druga?ijim nastavnim planovima i programima. Osim toga, zvanja ste?ena na ovih osam fakulteta su potpuno razli?ita to predstavlja dodatni problem, kako za rukovode?e strukture ustanova, tako i za zakonsku regulativu fizioterapeutske struke.
Istaknuto je da su sve izraeniji problemi na podru?ju znanja, vjetina i kompetencija fizioterapeuta koji zavravaju studije fizioterapije i da se neto mora poduzeti na tom polju.
Konferencija je zavrila donoenjem zaklju?aka konferencije koji bi trebali, za po?etak, pokrenuti aktivnosti koje imaju za cilj rjeavanje navedenih problema u obrazovanju fiziotereputa u BiH.

 Jutro za sve

Vise informacija kao i gostovanje Predsjednice UFFBIH Mirjane Dujmovi? u emisiji Jutro za sve" moete vidjeti na linku. Gostovanje Predsjednice UFFBIH po?inje od 37 minute.

 

damir 05

(Minja urkovi?/Hayat/Foto: Hayat)

U zdravstvenom intervjuu DDBIH gost je bio Damir Operhal, magistar fizioterapije, koji je govorio na temu pravilne edukacije i obrazovanja budu?ih fizijatara i fizioterapeuta ali i o velikoj konferenciji koja ?e se odrati 20.marta u Sarajevu.

On je sugerisao i to da loa masaa i lo pristup terapeuta mogu ugroziti zdravlje pacijenta na isti na?in koliko terapeut moe pomo?i naem kompletnom oporavku. Vie u linku ispod.

Preuzeto sa https://www.hayat.ba/vijest.php?id=107322

Tako?er Damir je gostovao i na televiziji N1 govore?i o temi : Obrazovanje fizioterapeuta u BiH

Vie info: http://ba.n1info.com/a249016/Video/Obrazovanje-fizioterapeuta-u-BiH.html

 

POZIV ZA III ME?UNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

etno selo cardaci

Potovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Pozivamo vas na III me?unarodni kongres fizioterapeuta BiH koji ?e se odrati 12. 14. 10. 2018. godine u etno selu ?ardaci" kod Viteza, www.cardaci.ba
Etno selo ?ardaci se nalazi u sredinjoj Bosni, 70-ak kilometara udaljeno od Sarajeva. U neposrednoj blizini etno sela se nalazi poslovna zona u kojoj je najistaknutiji poslovni centar Fis, ali i mnogi drugi centri.
Moto tre?eg kongresa je Znanje i vjetine" jer elimo i na ovaj na?in unaprijediti znanje i vjetine fizioterapeuta u njihovom radu s pacijentima. Zbog toga smo pripremili pet zanimljivih radionica za vrijeme kongresa, a svaku radionicu ?e voditi eminentni me?unarodni stru?njaci iz tog polja.

 

Vie informacija kao i informacija o kotizacijama i smjetaju moete preuzeti ovdje:

 

POZIV ZA III ME?UNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

UPUSTVO ZA AUTORE III ME?UNARODNOG KONGRESA FIZIOTERAPEUTA BIH

 

OBRAZAC PRIJAVE !!!

PROGRAM KONGRESA

 

 

KinesiotapingMaglaj

Vie informacija moete vidjeti OVDJE!

Napomena: Cijena kinesio taping seminara za nae ?lanove iznosi 600,00 KM

 

UFFBIH I INSTEMA ORGANIZUJU KURS/TE?AJ U TEHNICI DRY NEEDLING

Dry Needling

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Članova : 91
Sadržaj : 100
Posjete Sadržajima : 250322
Facebook Image