Home

POZIV ZA III ME?UNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

etno selo cardaci

Potovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Pozivamo vas na III me?unarodni kongres fizioterapeuta BiH koji ?e se odrati 12. 14. 10. 2018. godine u etno selu ?ardaci" kod Viteza, www.cardaci.ba
Etno selo ?ardaci se nalazi u sredinjoj Bosni, 70-ak kilometara udaljeno od Sarajeva. U neposrednoj blizini etno sela se nalazi poslovna zona u kojoj je najistaknutiji poslovni centar Fis, ali i mnogi drugi centri.
Moto tre?eg kongresa je Znanje i vjetine" jer elimo i na ovaj na?in unaprijediti znanje i vjetine fizioterapeuta u njihovom radu s pacijentima. Zbog toga smo pripremili pet zanimljivih radionica za vrijeme kongresa, a svaku radionicu ?e voditi eminentni me?unarodni stru?njaci iz tog polja.

 

Vie informacija kao i informacija o kotizacijama i smjetaju moete preuzeti ovdje:

 

POZIV ZA III ME?UNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

UPUSTVO ZA AUTORE III ME?UNARODNOG KONGRESA FIZIOTERAPEUTA BIH

 

OBRAZAC PRIJAVE !!!

PROGRAM KONGRESA

 

 

KinesiotapingMaglaj

Vie informacija moete vidjeti OVDJE!

Napomena: Cijena kinesio taping seminara za nae ?lanove iznosi 600,00 KM

 

UFFBIH I INSTEMA ORGANIZUJU KURS/TE?AJ U TEHNICI DRY NEEDLING

Dry Needling

 

sanitas web

Pozivamo Vas da sudjelujete na Studentskom kongresu zatite zdravlja Sanitas 2018, koji ?e se odrati 13. i 14. travnja 2018. na Medicinskom fakultetu Sveu?ilita u Rijeci. U privitku Vam dostavljamo program odravanja i upute za autore.

Veselimo se vaem odazivu, srda?an pozdrav!

 

Vie informacija moete dobiti OVDJE!

BOS

ENG

 

 

NATJE?AJ/KONKURS Za izbor predsjednika poslovnica

uffbih

NATJE?AJ/KONKURS
Za izbor predsjednika poslovnica:

 

Obrazac za kandidate natje?aja

 

Svi kandidati moraju dostaviti popunjen obrazac prijave za kandidata koji moete skinuti na web-stranici www.uffbih.ba i na facebook stranici UFFBiH, kao i kratku biografiju/ivotopis.
Sve prijave slati potom na adresu: UFFBiH, ?amila Avdi?a 31, 71000 Sarajevo sa naznakom za natje?aj predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade.


UO UFFBiH ?e po prijemu i pregledu svih pristiglih prijava na natje?aj dati prijedlog Skuptini, a Skuptna ?e izvriti izbor javnim glasanjem.

Rok za prijavu kandidata je 15. 02. 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e se uzeti u razmatranje.

 

Posljednje dodano

Popularno

Sazetci kongr 2

 

Kongres fizioterapeuta RS

 

Saetci 4. europskog kongresa
fizioterafpeuta, Liverpool, 2017.

Sazetci kongr 1

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 80 
Članova : 91
Sadržaj : 98
Posjete Sadržajima : 225851
Facebook Image