Home

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

uffbih logo

U prilogu Vam dostavljamo plan aktivnsoti za 2019 godinu.

Plan moete vidjeti OVDJE!

 

uffbih logo

U skladu s Godinjim planom aktivnosti za 2018. godinu, Upravni odbor UFBiH je nastavio s aktivnostima koje su planirane, ali i s onim aktivnostima koje su se nametnule kroz godinu.

 

U prilogu Vam dostavljamo GODINJI IZVJETAJ ZA 2018. GODINU

 

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

uffbih logo

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

 

Theraband te?aj, voditelj: Dragan Dimitrijevi?, licencirani instruktor TheraBand Akademy

Datum odravanja: 15. 17. 03. 2019. /dva dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Cijena za ?lanove UFFBiH 450,00 KM, za ne?lanove 550,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14. Sarajevo

Tko moe prisustvovati:

Fizioterapeuti, kondicioni i sportski treneri, fitness treneri, shiatsu prakti?ari, lekari - Fizijatri

Nakon odsluanih predavanja polaznici te?aja polau test u teroetskoj i prakticnoj formi i ukoliko imaju vise od 80% ta?nih odgovora dobijaju certifikat o uspeno zavrenom Theraband te?aju, u suprotnom dobijaju certifikat da su prisustvovali edukaciji i imaju mogu?nost naknadno polagati teoretski dio testa.

Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 100,00 KM

Schrot te?aj I dio, voditelj: Nikola Jevti?, licencirani ISST instruktor,

Datum odravanja: 17.04.2019.-21.04.2019./pet dana.

Mjesto odravanja: SKB Mostar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Te?aj se odrava u dva dijela po pet dana. Prednost odravanja te?aja u dva dijela je u tome da fizioterapeuti mogu ste?i prakti?no iskustvo izme?u dva dijela te?aja. Ovo je jako vano zbog implementacije programa za skolioze u dnevnu rutinu. Te?aj u dva dijela je lake isplanirati tako da se iskoriste vikendi. Po zavretku oba dijela, polaznici dobijaju certifikat o zavrenom te?aju.

Tko moe prisustvovati: fizioterapeuti, kineziterapeuti, lije?nici, ako rade kao fizioterapeuti. Lije?nici mogu sudjelovati po punoj cijeni, ali ne mogu dobiti ISST-Schrot certifikat. Minimalan broj polaznika 12.

Cijena za ?lanove UFFBiH za oba dijela te?aja: 1900,00 KM, I dio: 950,00 KM,

Cijena za ne?lanove za oba dijela te?aja 2200,00 Km, I dio 1100,00 KM. Mostar. II dio septembar.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Datum odravanja II dijela: 25. 29. 09. 2019.

Te?aj limfne drenae po Vodderu, Osnovni te?aj, voditelj: Silva Uri?, licencirani instruktor MLD po dr. Vodderu,

Datum odravanja: 11. 15. 09. 2019./pet dana

Mjesto odravanja: Tuzla ili Fojnica

Te?aj programa je proiziao i uz sudjelovanje Vodder Akademie International iz Austrije, izvorne i vode?e kole za tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu i kompleksno tretiranje limfedema (CDT complex decongestive therapy).  

Te?aj se sastoji od ukupno tri dijela: Osnovni te?aj, Terapija I i Terapija II i III

Na Osnovnom te?aju polaznici nau?e osnovne tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu, nau?e anatomiju i fiziologiju limfnog sistema, u?inak manualne limfne drenae na tijelo, indikacije i kontraindikacije za MLD. Po uspjeno zavrenom osnovnom te?aju, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikata i mogu nastaviti sljede?e te?ajeve. Tek po zavretku sva tri te?aja, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat limfoterapeuta po dr. Vodderu.      

Cijena za ?lanove UFFBiH za Osnovni te?aj 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove: 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 12.

Te?aj Neurodinamike, Gornji i Donji kvadrant, Voditelj: Elena Bueno Gracia, licencirani NDS instruktor,

Datum odravanja: 10. 13. 10. 2019./ ?etir dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Te?aj neurodinamike objedinjuje procjenu i tretman gornjeg i donjeg kvadranta uz teorijsku i prakti?nu nastavu. Po zavretku te?aja, svi polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat NDS Solution.

Cijena za ?lanove UFFBiH 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Dijagnosti?ki MSK Ultrazvuk, I dio, voditelj: Zoran Filipovi?, licencirani Sonoskills instruktor,

Datum odravanja: Oktobar, 2019./tri dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

SonoSkills je vode?a svjetska edukacijska ustanova na podru?ju treninga iz MSK ultrazvu?ne dijagnostike i anatomije. Edukacija je namijenjena zdravstvenim profesionalcima: lije?nicima i fizioterapeutima

Cijena 1100,00 eura, za ?lanove UFFBiH mogu?nost pla?anja na 4 rate.

Radionica Manualne terapije I, voditelj radionice: Dr. Aleksandar Stoi?

Datum odravanja: bit ?e najavljeno

Mjesto odravanja? Radionica: Osnove radiologije u fiizioterapij

Datum odravanja: bit ?e najavljeno za svaku poslovnicu UFFBiH

Mjesto odravanja: u pet poslovnica UFFBiH

 

NAJAVA

uffbih logo

UFFBiH u saradnji s UFFBiH Poslovnicom Tuzla, organizuje jednodnevnu radionicu: Procjena i pozicioniranje odraslog pacijenta s neurolokim ote?enjima. Radionicu vode Mirjana Telebuh, Bobath terapeut i Hrvoja Mati?, Bobath terapeut iz Hrvatske.

Ista radionica ?e se odrati dva dana za redom: 19. i 20. 01. 2019. godine u prostorijama UKC Tuzla zbog velikog interesa polaznika. Subota 19. 01. je predvi?ena za zavrene fizioterapeute, a nedjelja 20. 01. za studente.

Po?etak radionice je predvi?en za 09:00, a svi u?esnici trebaju imati sportsku odje?u.

Cijena kotizacije za ?lanove UFFBiH iznosi 50,00 KM, za ne?lanove 100,00 KM

Cijena kotizacije za studente ?lanove iznosi 40,00 KM, za studente ne?lanove 60,00 KM

Kotizacija uklju?uje prisustvo radionici, kafe pauze i ru?ak. Svi u?esnici ?e dobiti certifikat za u?e?e na radionici

Svoje prijave moete slati na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili li?no kod kolege Nedima Gradaki?a, predsjednika poslovnice Tuzla

Uplate kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD ili gotovinom kod Nedima Gradaki?a.

  • ?lanom UFFBiH se smatraju novi ?lanovii koji uplate najmanje polugodinju ?lanarinu za 2019. godinu kako bi osigurali fer odnos prema ?lanovima koji ?lanarinu pla?aju godinama!
 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Članova : 91
Sadržaj : 102
Posjete Sadržajima : 266552
Facebook Image